متن

این بخش از سه مکالمه کوتاه با موضوع آب و هوا در زبان انگلیسی تشکیل شده. مکالمات به هم نزدیک هستند اما با اصطلاحات و جملات متفاوتی ساخته شده اند. سعی کنید هر یک را به صورت جداگانه ای تمرین کنید. توجه داشته باشید که مکالمات به صورت تحت الفظی ترجمه نشده و معنی عمومی جمله  جلوی آن نوشته شده.


00:00
00:00

آب و هوا – مکالمه شماره 1

فارسی

انگلیسی

امروز، روز بدی است.

A: It’s an ugly day today.

می دانم. فکر می کنم که باران بیاید.

B: I know. I think it may rain.

وسط تابستان است، امروز نباید باران بیاید.

A: It’s the middle of summer, it shouldn’t rain today.

عجیب خواهد بود.

B: That would be weird.

بله، مخصوصا از آنجایی که هوا 90 درجه است.

A: Yeah, especially since it’s ninety degrees outside.

می دانم، وحشتناک خواهد بود اگر باران بیاید و بیرون گرم باشد.

B: I know, it would be horrible if it rained and it was hot outside.

بله، وحشتناک خواهد بود.

A: Yes, it would be.

واقعا آرزو می کنم که هر روز انقدر گرم نبود.

B: I really wish it wasn’t so hot every day.

منم همینطور. تا زمستان روز ها را خواهم شمرد.

A: Me too. I can’t wait until winter.

من هم زمستان را دوست دارم ولی گاهی اوقات خیلی سرد می شود.

B: I like winter too, but sometimes it gets too cold.

من سرما را به گرما ترجیح می دهم.

A: I’d rather be cold than hot.

منم همینطور.

B: Me too.


00:00
00:00

آب و هوا – مکالمه شماره 2

فارسی

انگلیسی

امروز هوا خیلی خوب به نظر نمی آید.

A: It doesn’t look very nice outside today.

راست می گویی. فکر کنم که بعدا باران بیاید.

B: You’re right. I think it’s going to rain later.

وسط تایستان نباید باران بیاید.

A: In the middle of the summer, it shouldn’t be raining.

به نظر درست نیست.

B: That wouldn’t seem right.

با در نظر گرفتن اینکه بیرون هوا 90 درجه است، باران آمدن عجیب خواهد بود.

A: Considering that it’s over ninety degrees outside, that would be weird.

دقیقا، اگر باران بیاید، هوا خوب نخواهد شد. چون خیلی گرم است.

B: Exactly, it wouldn’t be nice if it started raining. It’s too hot.

می دانم، کاملا درست می گویید.

A: I know, you’re absolutely right.

امیدوارم روزی هوا خنک شود.

B: I wish it would cool off one day.

من هم همین آرزو را دارم، دوست دارم زمستان زود تر بیاید.

A: That’s how I feel, I want winter to come soon.

از زمستان لذت می برم، اما گاهی خیلی سرد می شود.

B: I enjoy the winter, but it gets really cold sometimes.

می دانم که چه می گویی، ولی من ترجیح می دهم سردم باشد تا گرم.

A: I know what you mean, but I’d rather be cold than hot.

من هم دقیقا همین حس را دارم.

B: That’s exactly how I feel.


00:00
00:00

آب و هوا – مکالمه شماره 3

فارسی

انگلیسی

کاش امروز، روزی بهتر بود.

A: I wish it was a nicer day today.

موافقم. امیدوارم باران نیاید.

B: That is true. I hope it doesn’t rain.

وسط تابستان که بارن نمی آید.

A: It wouldn’t rain in the middle of the summer.

اگر الان هوا شروع به باریدن کند، عجیب خواهد بود.

B: It wouldn’t seem right if it started raining right now.

عجبیب خواهد بود، اگر در هوای 90 درجه ای باران بیاید.

A: It would be weird if it started raining in ninety degree weather.

هر بارانی الان بیهوده خواهد بود.

B: Any rain right now would be pointless.

درسته. واقعا بیهوده خواهد بود.

A: That’s right, it really would be.

امیدوارم کمی هوا خنک شود.

B: I want it to cool down some.

منظورت را می فهمم، نمی توانم تا زمستان صبر کنم.

A: I know what you mean, I can’t wait until it is winter.

زمستان عالی است. ولی کاش بعضی وقت ها انقدر سرد نمی شد.

B: Winter is great. I wish it didn’t get so cold sometimes though.

من زمستان را به تابستان ترجیح می دهم.

A: I would rather deal with the winter than the summer.

منم همین حس را دارم.

B: I feel the same way.


آب و هوا – مکالمه شماره 1

فارسی

انگلیسی

عجب روز خوبی است.

A: It’s such a nice day.

بله، روز خوبیست.

B: Yes, it is.

به نظر می رسد به زودی باران بگیرد.

A: It looks like it may rain soon.

بله، امیدوارم باران بگیرد.

B: Yes, and I hope that it does.

چرا؟

A: Why is that?

هوای صاف پس از باران را دوست دارم.

B: I really love how rain clears the air.

منم همینطور. پس از باران همیشه بوی تازگی می آید.

A: Me too. It always smells so fresh after it rains.

بله، ولی من هوای شب را پس از باران دوست دارم.

B: Yes, but I love the night air after it rains.

واقعا؟ چرا؟

A: Really? Why is it?

چون می توانی ستاره ها را به خوبی ببینی.

B: Because you can see the stars perfectly.

واقعا امیدوارم امروز باران بیاید.

A: I really hope it rains today.

بله، منم همینطور.

B: Yeah, me too.


00:00
00:00

آب و هوا – مکالمه شماره 2

فارسی

انگلیسی

به نظرت امروز روز خوبی نیست؟

A: Isn’t it a nice day?

واقعا که هست.

B: It really is.

به نظر ممکن است امروز باران بیاید.

A: It seems that it may rain today.

امیدوارم که بیاید.

B: Hopefully it will.

چطور؟

A: How come?

آسمان صاف پس از باران را دوست دارم.

B: I like how clear the sky gets after it rains.

منم اینگونه حس می کنم. بوی خیلی خوبی پس از باران می آید.

A: I feel the same way. It smells so good after it rains.

من مخصوصا هوای شب را وقتی باران می بارد دوست دارم.

B: I especially love the night air when it rains.

جدی؟ چرا؟

A: Really? Why?

ستاره ها پس از باران خیلی نزدیکتر به نظر می رسند.

B: The stars look so much closer after it rains.

واقعا دوست دارم که امروز باران بیاید.

A: I really want it to rain today.

بله، منم همینطور.

B: Yeah, so do I.


00:00
00:00

آب و هوا – مکالمه شماره 3

فارسی

انگلیسی

به نظرت بیرون هوا خوب نیست؟

A: Don’t you think it’s nice out?

بله، به نظرم هوا خوب است.

B: Yes, I think so too.

فکر کنم که باران بگیرد.

A: I think that it’s going to rain.

امیدوارم که باران بگیرد.

B: I hope that it does rain.

باران را دوست داری؟

A: You like the rain?

آسمان پس از باران خیلی صاف به نظر می رسد. خیلی دوستش دارم.

B: The sky looks so clean after it rains. I love it.

می فهمم. باران هوا را مطبوع تر می کند.

A: I understand. Rain does make it smell cleaner.

هوای شب را پس از باران بیشتر دوست دارم.

B: I love most how it is at night after it rains.

چطور؟

A: How come?

پس از باران ستاره ها را می توانی خیلی واضح تر ببینی.

B: You can see the stars so much more clearly after it rains.

خیلی دوست دارم امروز باران بگیرد.

A: I would love for it to rain today.

منم همینطور.

B: I would too.

 

لینک های مرتبط

   logo-samandehi

 

ترجمه تخصصی, ترجمه فوری, ترجمه دانشجویی, ترجمه تخصصی انگلیسی به فارسی, ترجمه تخصصی فارسی به انگلیسی, ترجمه تخصصی چکیده پایان نامه, ترجمه کتاب, ترجمه مقاله انگلیسی, ترجمه ارزان, ترجمه تخصصی برق, ترجمه تخصصی شیمی, ترجمه تخصصی کامپیوتر, ترجمه تخصصی مدیریت, ترجمه تخصصی مکانیک, ترجمه تخصصی عمران, ترجمه تخصصی روانشناسی, ترجمه تخصصی مهندسی شیمی, ترجمه تخصصی مهندسی مواد, ترجمه تخصصی صنایع, ترجمه تخصصی کشاورزی, ترجمه تخصصی ریاضی, ترجمه تخصصی فیزیک, ترجمه تخصصی پزشکی,  ترجمه تخصصی اقتصاد, ترجمه تخصصی آمار,ترجمه فوری برق, ترجمه فوری شیمی, ترجمه فوری کامپیوتر, ترجمه فوری مدیریت, ترجمه فوری مکانیک, ترجمه فوری عمران, ترجمه فوری روانشناسی, ترجمه فوری مهندسی شیمی, ترجمه فوری مهندسی مواد, ترجمه فوری صنایع, ترجمه فوری کشاورزی, ترجمه فوری ریاضی, ترجمه فوری فیزیک, ترجمه فوری پزشکی, ترجمه فوری آمار, ترجمه فوری اقتصاد, ترجمه فوری آمار, سایت ترجمه تخصصی, سایت ترجمه آنلاین, سایت ترجمه, ترجمه در گرگان, ترجمه در تهران, ترجمه درشیراز, ترجمه در رشت, ترجمه در مشهد, ترجمه در اصفهان, ترجمه در سمنان, ترجمه در تبریز, ترجمه در ارومیه, ترجمه در ساری, ترجمه در اهواز, ترجمه انگلیسی به فارسی برق, ترجمه انگلیسی به فارسی شیمی, ترجمه انگلیسی به فارسی کامپیوتر, ترجمه انگلیسی به فارسی مدیریت, ترجمه انگلیسی به فارسی مکانیک, ترجمه انگلیسی به فارسی عمران, ترجمه انگلیسی به فارسی روانشناسی, ترجمه انگلیسی به فارسی مهندسی شیمی, ترجمه انگلیسی به فارسی مهندسی مواد, ترجمه انگلیسی به فارسی صنایع, ترجمه انگلیسی به فارسی کشاورزی, ترجمه انگلیسی به فارسی ریاضی, ترجمه انگلیسی به فارسی فیزیک, ترجمه انگلیسی به فارسی پزشکی,  ترجمه انگلیسی به فارسی اقتصاد, ترجمه انگلیسی به فارسی آمار