متن

این بخش از سه مکالمه کوتاه با موضوع ابراز نگرانی در مورد افراد در زبان انگلیسی تشکیل شده. مکالمات به هم نزدیک هستند اما با اصطلاحات و جملات متفاوتی ساخته شده اند. سعی کنید هر یک را به صورت جداگانه ای تمرین کنید. توجه داشته باشید که مکالمات به صورت تحت الفظی ترجمه نشده و معنی عمومی جمله جلوی آن نوشته شده.


00:00
00:00

ابراز نگرانی – مکالمه شماره 1

فارسی

انگلیسی

چرا دیروز مدرسه نیامدی؟

A: Why weren’t you at school yesterday?

حالم زیاد خوب نبود.

B: I wasn’t really feeling well.

چی شده بود؟

A: What was wrong with you?

دلم درد می کرد.

B: My stomach was upset.

الان بهتری؟

A: Do you feel better now?

هنوز کامل خوب نشده ام.

B: I don’t really feel too well yet.

به چیزی نیاز داری که حالت را بهتر کند؟

A: Do you want anything to make you feel better?

نه، ممنون. دارو مصرف کرده ام.

B: No, thanks. I already took some medicine.

امیدوارم خوب بشی.

A: I hope you feel better

ممنون.

B: Thank you.


00:00
00:00

ابراز نگرانی – مکالمه شماره 2

فارسی

انگلیسی

به چه دلیل مدرسه نیامدی؟

A: What reason do you have for missing school?

مریض بودم.

B: I was sick.

چه مریضی ؟

A: How were you sick?

دل درد داشتم.

B: I had a stomachache.

بهتر شدی؟

A: Did it get any better?

هنوز حالم خوب نشده.

B: I’m still feeling under the weather.

دارویی برای دل دردت می خواهی؟

A: Would you like anything for your stomach?

یه چیزایی خوردم.

B: I took something earlier.

امیدوارم بهتر بشی.

A: Get better.

خیلی ممنون.

B: Thanks a lot.


00:00
00:00

ابراز نگرانی – مکالمه شماره 3

فارسی

انگلیسی

چرا دیروز مدرسه نرفتی؟

A: Why didn’t you go to school yesterday?

چون حالم بد بود خونه موندم.

B: I stayed home because I wasn’t feeling well.

مشکلت چی بود؟

A: What was your problem?

دلم درد می کرد.

B: My stomach was bothering me.

الان بهتری؟

A: Are you feeling any better?

هنوز یکم درد دارم.

B: I’m still feeling a little sick.

دارم میرم مغازه، پپتو بیزمول (داروی دل درد) برات بگیرم؟

A: I’m going to the store, would you like any Pepto Bismol?

نیازی نیست.

B: That’s okay.

امیدوارم بهتر بشی.

A: I hope you feel better.

ممنونم.

B: I’d appreciate that.

   logo-samandehi

 

ترجمه تخصصی, ترجمه فوری, ترجمه دانشجویی, ترجمه تخصصی انگلیسی به فارسی, ترجمه تخصصی فارسی به انگلیسی, ترجمه تخصصی چکیده پایان نامه, ترجمه کتاب, ترجمه مقاله انگلیسی, ترجمه ارزان, ترجمه تخصصی برق, ترجمه تخصصی شیمی, ترجمه تخصصی کامپیوتر, ترجمه تخصصی مدیریت, ترجمه تخصصی مکانیک, ترجمه تخصصی عمران, ترجمه تخصصی روانشناسی, ترجمه تخصصی مهندسی شیمی, ترجمه تخصصی مهندسی مواد, ترجمه تخصصی صنایع, ترجمه تخصصی کشاورزی, ترجمه تخصصی ریاضی, ترجمه تخصصی فیزیک, ترجمه تخصصی پزشکی,  ترجمه تخصصی اقتصاد, ترجمه تخصصی آمار,ترجمه فوری برق, ترجمه فوری شیمی, ترجمه فوری کامپیوتر, ترجمه فوری مدیریت, ترجمه فوری مکانیک, ترجمه فوری عمران, ترجمه فوری روانشناسی, ترجمه فوری مهندسی شیمی, ترجمه فوری مهندسی مواد, ترجمه فوری صنایع, ترجمه فوری کشاورزی, ترجمه فوری ریاضی, ترجمه فوری فیزیک, ترجمه فوری پزشکی, ترجمه فوری آمار, ترجمه فوری اقتصاد, ترجمه فوری آمار, سایت ترجمه تخصصی, سایت ترجمه آنلاین, سایت ترجمه, ترجمه در گرگان, ترجمه در تهران, ترجمه درشیراز, ترجمه در رشت, ترجمه در مشهد, ترجمه در اصفهان, ترجمه در سمنان, ترجمه در تبریز, ترجمه در ارومیه, ترجمه در ساری, ترجمه در اهواز, ترجمه انگلیسی به فارسی برق, ترجمه انگلیسی به فارسی شیمی, ترجمه انگلیسی به فارسی کامپیوتر, ترجمه انگلیسی به فارسی مدیریت, ترجمه انگلیسی به فارسی مکانیک, ترجمه انگلیسی به فارسی عمران, ترجمه انگلیسی به فارسی روانشناسی, ترجمه انگلیسی به فارسی مهندسی شیمی, ترجمه انگلیسی به فارسی مهندسی مواد, ترجمه انگلیسی به فارسی صنایع, ترجمه انگلیسی به فارسی کشاورزی, ترجمه انگلیسی به فارسی ریاضی, ترجمه انگلیسی به فارسی فیزیک, ترجمه انگلیسی به فارسی پزشکی,  ترجمه انگلیسی به فارسی اقتصاد, ترجمه انگلیسی به فارسی آمار