ساختار have got

ساختار have got یک ساختار تا حدی مشابه از فعل have است که برای نشان دادن مالکیت از آن استفاده می شود. ساختار have got معمولا در انگلیسی بریتانیایی استفاده می شود اما برای درک متن ها باید بتوانید آنرا بفهمید. توجه داشته باشید که have و have got دقیقا به یک معنا هستند و میتوانید از هر یک از آنها استفاده کنید. در این درس اولویت زیادی برای جزئیات این ساختار نداریم. در همین سطح که بتوانید جملات با این ساختار را متوجه شوید کافی خواهد بود.

بررسی دوباره معانی have

در درس 29 گفتیم که 2 معنای اصلی فعل have “داشتن” و “خوردن” است. تشخیص این دو معنا در اینجا اهمیت بیشتر پیدا می کند چرا که have got تنها برای نشان دادن مالکیت و به معنای “داشتن” استفاده می شود و برای هیچ یک از معانی دیگر این فعل (به جز داشتن) هم استفاده نمی شود. برای درک بهتر، این مسئله را با چند مثال روشن می کنیم:

 I have a book.

(من یک کتاب دارم.)

در جمله بالا have به معنای داشتن است. پس خیلی ساده می توانیم آن را با ساختار have got جایگزین کنیم:

 I have got a book. 

من یک کتاب دارم.

اما در جمله زیر:

 I have dinner.

(من شام می خورم.)

دیگر نمی توان از have got استفاده کرد. چون اینجا have به معنای “خوردن” است. پس:

.I have got dinner (اشتباه است!)

تفاوت در سوالی کردن و منفی کردن have got

روش سوالی کردن و منفی کردن have got با have متفاوت است. به خاطر دارید که برای سوالی کردن و منفی کردن have مانند بقیه افعال از فعل کمکی do استفاده می کردیم. در مورد have got دیگر از do استفاده نمی کنیم بلکه از have به شکل فعل کمکی و از got به شکل فعل اصلی استفاده می کنیم به مثال زیر توجه کنید:

 Have you got a book?

(آیا یک کتاب داری؟)

 Yes, I have. 

(بله، دارم.)

 No, I haven’t. 

(خیر، ندارم.)

 No, I haven’t got a book. 

(خیر، من یک کتاب ندارم.)

 Has he got a pen?

(آیا او یک خودکار دارد؟)

 Yes, he has. 

(بله، دارد.)

 No, he hasn’t. 

(خیر، ندارد.)

 No, he hasn’t got a pen. 

(خیر، او یک خودکار ندارد.)

حالت کوتاه شده have got

have got برای حالت با ضمیر و منفی دو شکل متفاوت از کوتاه شدن دارد که در جدول های زیر آنها را بررسی می کنیم:

حالت کوتاه حالت بلند
I’ve got I have got
You’ve got You have got
He’s got

 

She’s got

 

It’s got
He has got

 

She has got

 

It has got
We’ve got We have got
They’ve got They have got

حالت کوتاه شده منفی

حالت کوتاه حالت بلند
I haven’t got I have not got
You haven’t got You have not got
He hasn’t got

 

She hasn’t got

 

It hasn’t got

He has not got

 

She has not got

 

It has not got

We haven’t got We have not got
They haven’t got They have not got

در مورد ساختار have got استفاده از حالت کوتاه بسیار رایج است. به طوری که به ندرت اتفاق می افتد شما شکل بلند این جملات را ببنید یا حتی بخوانید.

اطلاعات تماس

تلفن : 09371413001 - 09211243588 (24 ساعته)

تلفن (از ساعت 9 صبح الی 16): 05135252771

پست الکترونیک : info@barnatranslate.ir 

 اینستاگرام: instagram.com/Bornatranslate.ir

  فیسبوک: facebook.com/bornatranslate

  سامانه پیامکی: 30007003243588

 اطلاعات حساب:  8057-8927-3376-6104    فرزاد مالکی

پرداخت آنلاین  

 

123movies