متن

این بخش از سه مکالمه کوتاه با موضوع ابراز خوشحالی در مورد موفقیت دیگران در زبان انگلیسی تشکیل شده. مکالمات به هم نزدیک هستند اما با اصطلاحات و جملات متفاوتی ساخته شده اند. سعی کنید هر یک را به صورت جداگانه ای تمرین کنید. توجه داشته باشید که مکالمات به صورت تحت الفظی ترجمه نشده و معنی عمومی جمله جلوی آن نوشته شده.


00:00
00:00

ابراز خوشحالی – مکالمه شماره 1

فارسی

انگلیسی

خبر خوب را شنیدی؟

A: Did you hear the good news?

نه، نشنیدم.

B: No, I haven’t.

ترفیع گرفتم.

A: I got a promotion at my job.

واقعا؟

B: Did you really?

جدی می گم، خیلی هیجان زده ام.

A: Seriously, I am so excited.

خب، مبارک باشه.

B: Well, congratulations.

ممنون.

A: Thank you.

خیلی برات خوشحال شدم.

B: I’m so happy for you.

جدی می گی؟

A: Really?

بله، استحقاقش را داری.

B: Yes. You really deserved this.

واقعا؟

A: You think so?

بله، آفرین.

B: Yes. Good for you.


00:00
00:00

ابراز خوشحالی – مکالمه شماره 2

فارسی

انگلیسی

خبر خوب منو شنیدی؟

A: Have you heard my good news?

چیزی هنوز به من نگفتی.

B: You haven’t told me anything yet.

اوایل همین هفته در کارم ترفیع گرفتم.

A: I got a promotion at work earlier this week.

راست می گی؟

B: Is that right?

حقیقته. خیلی خوشحالم.

A: It’s the truth. I am really happy.

ترفیعت مبارک باشه.

B: Congratulations on your promotion.

خیلی ازت ممنونم.

A: Thank you very much.

خیلی برات خوشحالم.

B: I am really excited for you.

واقعا؟

A: Are you really?

جدی میگم. شایسته ی این ترفیع هستی.

B: I’m serious. You deserved this promotion.

واقعا اینطوری فکر می کنی؟

A: Is that what you really think?

بله.

B: Yes, I do.


00:00
00:00

ابراز خوشحالی – مکالمه شماره 3

فارسی

انگلیسی

بهت نگفتم چی شده، گفتم؟

A: I haven’t told you what happened yet, have I?

من که چیزی نشنیدم.

B: I haven’t heard anything.

رییسم ترفیعی بهم پیشنهاد کرد و من هم قبول کردم.

A: My boss offered me a promotion, and I took it.

جدی می گی؟

B: Are you serious?

بله، خیلی هم هیجان دارم.

A: Yes, I am really excited.

عالیه، مبارک باشه.

B: That’s great. Congratulations.

ممنونم.

A: I appreciate that.

نمی دونی که چقدر برایت خوشحالم.

B: You have no idea how happy I am for you.

واقعا؟

A: For real?

می دونم که بهترین گزینه برای آن ترفیع بودی. جدی میگم.

B: I believe you were the best choice for that promotion. I really do.

logo-samandehi

ترجمه تخصصی, ترجمه فوری, ترجمه دانشجویی, ترجمه تخصصی انگلیسی به فارسی, ترجمه تخصصی فارسی به انگلیسی, ترجمه تخصصی چکیده پایان نامه, ترجمه کتاب, ترجمه مقاله انگلیسی, ترجمه ارزان, ترجمه تخصصی برق, ترجمه تخصصی شیمی, ترجمه تخصصی کامپیوتر, ترجمه تخصصی مدیریت, ترجمه تخصصی مکانیک, ترجمه تخصصی عمران, ترجمه تخصصی روانشناسی, ترجمه تخصصی مهندسی شیمی, ترجمه تخصصی مهندسی مواد, ترجمه تخصصی صنایع, ترجمه تخصصی کشاورزی, ترجمه تخصصی ریاضی, ترجمه تخصصی فیزیک, ترجمه تخصصی پزشکی,  ترجمه تخصصی اقتصاد, ترجمه تخصصی آمار,ترجمه فوری برق, ترجمه فوری شیمی, ترجمه فوری کامپیوتر, ترجمه فوری مدیریت, ترجمه فوری مکانیک, ترجمه فوری عمران, ترجمه فوری روانشناسی, ترجمه فوری مهندسی شیمی, ترجمه فوری مهندسی مواد, ترجمه فوری صنایع, ترجمه فوری کشاورزی, ترجمه فوری ریاضی, ترجمه فوری فیزیک, ترجمه فوری پزشکی, ترجمه فوری آمار, ترجمه فوری اقتصاد, ترجمه فوری آمار, سایت ترجمه تخصصی, سایت ترجمه آنلاین, سایت ترجمه, ترجمه در گرگان, ترجمه در تهران, ترجمه درشیراز, ترجمه در رشت, ترجمه در مشهد, ترجمه در اصفهان, ترجمه در سمنان, ترجمه در تبریز, ترجمه در ارومیه, ترجمه در ساری, ترجمه در اهواز, ترجمه انگلیسی به فارسی برق, ترجمه انگلیسی به فارسی شیمی, ترجمه انگلیسی به فارسی کامپیوتر, ترجمه انگلیسی به فارسی مدیریت, ترجمه انگلیسی به فارسی مکانیک, ترجمه انگلیسی به فارسی عمران, ترجمه انگلیسی به فارسی روانشناسی, ترجمه انگلیسی به فارسی مهندسی شیمی, ترجمه انگلیسی به فارسی مهندسی مواد, ترجمه انگلیسی به فارسی صنایع, ترجمه انگلیسی به فارسی کشاورزی, ترجمه انگلیسی به فارسی ریاضی, ترجمه انگلیسی به فارسی فیزیک, ترجمه انگلیسی به فارسی پزشکی,  ترجمه انگلیسی به فارسی اقتصاد, ترجمه انگلیسی به فارسی آمار