سفارش تایپ فوری

ضمایر نسبی یا Relative Pronouns ضمایری هستند که از آنها برای نشان دادن رابطه یک اسم با موضوعی خاص استفاده می شود.

کاربرد

کاربرد عمومی ضمایر نسبی دادن اطلاعات بیشتر یا نشان دادن رابطه یک اسم با موضوع جمله است. به مثال زیر توجه کنید:

 A woman whose children were playing outside called the police. 

(یک زن که بچه هایش بیرون بازی می کردند با پلیس تماس گرفت.)

در جمله بالا whose یا همان ضمیر نسبی دریچه ایست برای دادن اطلاعات بیشتر در مورد فاعل جمله (a woman). ضمیر نسبی در واقع امکان اضافه کردن اطلاعات در مورد اسم مورد نظر را برای ما ایجاد می کند.

جدول ضمایر نسبی

ضمایر نسبی کاربرد معادل فارسی مثال
who فاعل/مفعول (افراد) کسی که (که)

The man,whowas in a hurry, forgot to put the handbrake on.

(مردی که عجله داشت، فراموش کرد ترمز دستی را بکشد.)

which فاعل/مفعول (چیزها) چیزی که (که)

The car,whichwas parked on a hill, slowly rolled down the street.

(ماشینی که بر روی تپه پارک شده بود، به آرامی به سمت پایین حرکت کرد.)

whose مالک (همه) که

A woman whose children were playing outside called the police.

(یک زن که بچه هایش بیرون بازی می کردند با پلیس تماس گرفت.)

whom

مفعول (افراد)

نکته: در فرم امروزی انگلیسی به ندرت و تنها در مکالمات رسمی مورد استفاده قرار می گیرد.

کسی که + حرف اضافه

Our neighbour, whom the woman accused, has a similar car. (همسایه ما، که او را متهم کرده بودند، ماشینی مشابه دارد.)

that

فاعل/مفعول (همه)

(همچنین امکان استفاده از who/which هم هست.)

که

The car crashed into a traffic signthatstood on the street.

(ماشین به علامت راهنمایی برخورد کرد که کنار خیابان بود.)

مفعولی یا فاعلی بودن ضمیر نسبی

ضمایر نسبی who/which/that می توانند در جمله به جای فاعل یا مفعول قرار گیرند. برای تشخیص فاعلی یا مفعولی بودن ضمیر باید به نکات زیر توجه کنید:

  • اگر بعد از ضمایر نسبی who/which/that فعل بیاید، ضمیر نسبی فاعلی است. به مثال زیر توجه کنید:

 the man, who was in a hurry  …

(مردی که عجله داشت، …)

 the car, which was parked on a hill  …

(ماشینی که بر روی تپه پارک شده بود، …)

  • اگر بعد از ضمایر نسبی who/which/that چیزی به جز فعل قرار گرفته باشد، ضمیر نسبی مفعولی است. به مثال های زیر توجه کنید:

  our neighbour, who the car belonged to  …

(همسایه ما که ماشین مال او بود، …)

 the car which the man had parked on a hill  …

(ماشینی که مرد بر روی تپه پارک کرده بود، …)

نکته: زمانی که از ضمایر نسبی به همراه حروف اضافه در جمله استفاده می شود، حروف اضافه معمولا به انتهای جمله می روند.

 The police did not know who the car belonged to

(پلیس نمی دانست ماشین متعلق به کیست.)

لینک های مفید

   logo-samandehi

 

ترجمه تخصصی, ترجمه فوری, ترجمه دانشجویی, ترجمه تخصصی انگلیسی به فارسی, ترجمه تخصصی فارسی به انگلیسی, ترجمه تخصصی چکیده پایان نامه, ترجمه کتاب, ترجمه مقاله انگلیسی, ترجمه ارزان, ترجمه تخصصی برق, ترجمه تخصصی شیمی, ترجمه تخصصی کامپیوتر, ترجمه تخصصی مدیریت, ترجمه تخصصی مکانیک, ترجمه تخصصی عمران, ترجمه تخصصی روانشناسی, ترجمه تخصصی مهندسی شیمی, ترجمه تخصصی مهندسی مواد, ترجمه تخصصی صنایع, ترجمه تخصصی کشاورزی, ترجمه تخصصی ریاضی, ترجمه تخصصی فیزیک, ترجمه تخصصی پزشکی,  ترجمه تخصصی اقتصاد, ترجمه تخصصی آمار,ترجمه فوری برق, ترجمه فوری شیمی, ترجمه فوری کامپیوتر, ترجمه فوری مدیریت, ترجمه فوری مکانیک, ترجمه فوری عمران, ترجمه فوری روانشناسی, ترجمه فوری مهندسی شیمی, ترجمه فوری مهندسی مواد, ترجمه فوری صنایع, ترجمه فوری کشاورزی, ترجمه فوری ریاضی, ترجمه فوری فیزیک, ترجمه فوری پزشکی, ترجمه فوری آمار, ترجمه فوری اقتصاد, ترجمه فوری آمار, سایت ترجمه تخصصی, سایت ترجمه آنلاین, سایت ترجمه, ترجمه در گرگان, ترجمه در تهران, ترجمه درشیراز, ترجمه در رشت, ترجمه در مشهد, ترجمه در اصفهان, ترجمه در سمنان, ترجمه در تبریز, ترجمه در ارومیه, ترجمه در ساری, ترجمه در اهواز, ترجمه انگلیسی به فارسی برق, ترجمه انگلیسی به فارسی شیمی, ترجمه انگلیسی به فارسی کامپیوتر, ترجمه انگلیسی به فارسی مدیریت, ترجمه انگلیسی به فارسی مکانیک, ترجمه انگلیسی به فارسی عمران, ترجمه انگلیسی به فارسی روانشناسی, ترجمه انگلیسی به فارسی مهندسی شیمی, ترجمه انگلیسی به فارسی مهندسی مواد, ترجمه انگلیسی به فارسی صنایع, ترجمه انگلیسی به فارسی کشاورزی, ترجمه انگلیسی به فارسی ریاضی, ترجمه انگلیسی به فارسی فیزیک, ترجمه انگلیسی به فارسی پزشکی,  ترجمه انگلیسی به فارسی اقتصاد, ترجمه انگلیسی به فارسی آمار