گرامر زبان انگلیسی

ضمایر نا معین یا Indefinite Pronouns زمانی مورد استفاده قرار میگیرند که در رابطه با چیز یا کسی نامشخص و مبهم صحبت می کنیم یا در مورد موضوعی عمومی بدون توجه به فرد یا چیزی خاص صحبت می کنیم.

کاربردها

افراد و اشیاء

زمانی که به اشیاء یا چیزها اشاره می کنیم از ضمایری استفاده می کنیم که آخر آنها به –thing ختم می شود. به مثال های زیر توجه کنید:

everything, something, anything, nothing

برای افراد از ضمایری استفاده می کنیم که آخر آنها به –one یا –body ختم شود.

everybody/everyone, somebody/someone, anybody/anyone, nobody/no one

جدول ضمایر نامعین

ضمیر نامعین کاربرد مثال

everything

(همه چیز)

everybody/everyone

(همه کس، همه)

هر فرد یا چیزی در گروه، همه با هم

Everythinglooks different.

(همه چیز متفاوت به نظر می رسید)

It seems thateveryonehas disappeared.

(به نظر می رسد همه ناپدید شده اند.)

something

(چیزی)

somebody/someone

(کسی)

یک چیز یا فرد نامشخص در گروه

I would really like to asksomeone.

(من خیلی دوست دارم از کسی بپرسم.)

I think I heardsomething.

(فکر کنم چیزی شنیدم.)

anything

(هرچیزی)

anybody/anyone

(هرکسی)

یک فرد یا چیز رندوم در گروه I am sureanyonecould help me to get back to the city centre.
I would doanythingto get back to the city centre.(مطمئنم هر کسی می توانم به من کمک کند به مرکز شهر بروم، من هر کاری می کنم تا به مرکز شهر برسم.)
در جملات منفی به جای هیچ کس یا هیچ چیز

But there isn’t anyone here I could ask.

(اما اینجا هیچ کس نیست که بتوانم از او بپرسم)

برای سوال کردن در مورد وجود کسی یا چیزی

Is thereanyonethere?

(آیا کسی آنجا هست؟)

Nothing

(هیچ چیزی)

nobody/no one

(هیچ کسی)

هیچ یک از افراد یا چیزهای گروه

Nothinglooks familiar.

(هیچ چیز آشنا به نظر نمی رسد.)

There isnobodyin the street.

(هیچ کس در خیابان نیست.)

توضیحات بیشتر

nothing/nobody  یا anything/anybody

میتوان به جای nothing/nobody/no one از anything/anybody در جمله منفی نیز استفاده کرد و معنایی کاملا مشابه خواهند داشت. به مثال زیر توجه کنید:

 There is nobody here I could ask. 

 There isn’t anyone here I could ask. 

(هیچ کس اینجا نیست که بتوانم از او بپرسم.)

ضمایر نامعین و ضمایر شخصی

ضمایر نامعینی که به body/one ختم می شوند نشان دهنده یک فرد هستند. زمانی که بخواهید برای اشاره به آن فرد از ضمیر شخصی یا ضمیر ملکی استفاده کنید حالت سوم شخص جمع مورد استفاده قرار خواهد گرفت. (در فارسی معمولا از ضمیر سوم شخص مفرد استفاده می شود) به مثال زیر توجه کنید:

 Everybody should know their way home. 

(هر کسی باید راهش را به خانه بشناسد.)

ضمایر نامعینی که به اشیاء اشاره می کنند (به thing ختم می شوند) معمولا با ضمیر شخصی it جایگزین می شوند. به مثال زیر توجه کنید:

 Nothing looks the way it used to. 

(هیچ چیز آنطوری که بود به نظر نمی رسد.)

لینک های مفید

   logo-samandehi

 

ترجمه تخصصی, ترجمه فوری, ترجمه دانشجویی, ترجمه تخصصی انگلیسی به فارسی, ترجمه تخصصی فارسی به انگلیسی, ترجمه تخصصی چکیده پایان نامه, ترجمه کتاب, ترجمه مقاله انگلیسی, ترجمه ارزان, ترجمه تخصصی برق, ترجمه تخصصی شیمی, ترجمه تخصصی کامپیوتر, ترجمه تخصصی مدیریت, ترجمه تخصصی مکانیک, ترجمه تخصصی عمران, ترجمه تخصصی روانشناسی, ترجمه تخصصی مهندسی شیمی, ترجمه تخصصی مهندسی مواد, ترجمه تخصصی صنایع, ترجمه تخصصی کشاورزی, ترجمه تخصصی ریاضی, ترجمه تخصصی فیزیک, ترجمه تخصصی پزشکی,  ترجمه تخصصی اقتصاد, ترجمه تخصصی آمار,ترجمه فوری برق, ترجمه فوری شیمی, ترجمه فوری کامپیوتر, ترجمه فوری مدیریت, ترجمه فوری مکانیک, ترجمه فوری عمران, ترجمه فوری روانشناسی, ترجمه فوری مهندسی شیمی, ترجمه فوری مهندسی مواد, ترجمه فوری صنایع, ترجمه فوری کشاورزی, ترجمه فوری ریاضی, ترجمه فوری فیزیک, ترجمه فوری پزشکی, ترجمه فوری آمار, ترجمه فوری اقتصاد, ترجمه فوری آمار, سایت ترجمه تخصصی, سایت ترجمه آنلاین, سایت ترجمه, ترجمه در گرگان, ترجمه در تهران, ترجمه درشیراز, ترجمه در رشت, ترجمه در مشهد, ترجمه در اصفهان, ترجمه در سمنان, ترجمه در تبریز, ترجمه در ارومیه, ترجمه در ساری, ترجمه در اهواز, ترجمه انگلیسی به فارسی برق, ترجمه انگلیسی به فارسی شیمی, ترجمه انگلیسی به فارسی کامپیوتر, ترجمه انگلیسی به فارسی مدیریت, ترجمه انگلیسی به فارسی مکانیک, ترجمه انگلیسی به فارسی عمران, ترجمه انگلیسی به فارسی روانشناسی, ترجمه انگلیسی به فارسی مهندسی شیمی, ترجمه انگلیسی به فارسی مهندسی مواد, ترجمه انگلیسی به فارسی صنایع, ترجمه انگلیسی به فارسی کشاورزی, ترجمه انگلیسی به فارسی ریاضی, ترجمه انگلیسی به فارسی فیزیک, ترجمه انگلیسی به فارسی پزشکی,  ترجمه انگلیسی به فارسی اقتصاد, ترجمه انگلیسی به فارسی آمار