صفحه آرایی و تنظیمات در گروه مترجمین برنا

صفحه آرایی و تنظیمات در گروه مترجمین برنا

صفحه آرایی دانش و روش آراستن یک سند، کتاب یا صفحه به منظور ارتباط زیباشناسانه  و هدفدار در صفحه، بین عناصر نوشتاری، تصویر و فضاهای خالی، در چارچوبی معین و از پیش طراحی شده میباشد. این مورد شامل:

 

1- مرتب نمودن متن 

2- تنظیم متن بر اساس شیوه نامه ( شیوه نامه دانشگاه یا انتشارات ) 

3- پاراگراف بندی 

4- اصلاح نیم فاصله 

5- شماره صفحه 

6- تنظیم فاصله چپ و راست متن 

7- تنظیم فاصله بالا و پایین متن 

8- فهرست نویسی

 9- تنظیم شماره اشکال ، جداول و نمودار های موجود در متن


می باشد. خدمات گروه مترجمین برنا در این زمینه:

1- صفحه آرایی پایان نامه بر اساس شیوه نامه دانشگاه 

2- صفحه آرایی مقالات تخصصی isi-isc-علمی پژوهشی )

3- صفحه آرایی موضوعات تحقیقاتی

 4- صفحه آرایی جزوه

 5- صفحه آرایی کتاب


برای اطلاع از لیست هزینه به صفحه لیست زمان و هزینه تایپ و برای ثبت سفارش خود به صفحه ثبت سفارش تایپ مراجعه نمایید. 


تماس با ما

 

  logo-samandehi