اخبار و مقالات

ضروریات یک مترجم متن انگلیسی به فارسی

ضروریات یک مترجم متن انگلیسی به فارسی ویژه

...

رازماندگاری مترجمان ایرانی در تسلط بر زبان مقصد است.

رازماندگاری مترجمان ایرانی در تسلط بر زبان مقصد است. ویژه

سعید کلاتی می‌گوید تسلط مترجم به زبان مقصد مهمتر از تسلط وی بر زبان مبدا است. این راز ماندگاری مترجمان خوب ایران بوده است.

تماس با ما

متن