ترجمه فوری و ارزان

داستان کوتاه انگلیسی

فارسی انگلیسی
آنجلا و تام گرسنه هستند. Angela and Tom are hungry.
کامیلا تخم مرغ دارد. Camilla has eggs.
کامیلا انجیر دارد. Camilla has figs.
آنجلا تخم مرغ می خواهد. Angela wants an egg.

داستان کوتاه انگلیسی

تام انجیر می خواهد. Tom wants a fig.

داستان کوتاه انگلیسی

آنجلا و تام می خواهند (چیزی) بنوشند. Angela and Tom want to drink.

داستان کوتاه انگلیسی

کامیلا یک پارچ دارد. Camilla has a jug.
کامیلا (چند) لیوان دارد. Camilla has mugs.
کامیلا لیوان ها، پارچ، انجیر و تخم مرغ را می آورد. Camilla brings mugs, a jug, a fig and an egg.
کامیلا آدامس دارد. Camilla has gum.

داستان کوتاه انگلیسی

آنجلا آدامس می خواهد. Angela wants gum.
تام آدامس می خواهد. Tom wants gum.
کامیلا آدامس می آورد. Camilla brings gum.
کامیلا به آنجلا آدامس می دهد. Camilla gives gum to Angela.
کامیلا به تام آدامس می دهد. Camilla gives gum to Tom.
آنجلا و تام خوشحال هستند. Angela and Tom are happy.

 

http://www.bornatranslate.ir

ترجمه فوری و ارزان در گروه مترجمین برنا

 

 

  logo-samandehi