خدمات تایپ فوری در منزل

اخبار انگلیسی – Town Has Strange Records

 

اخبار ساده انگلیسی

فارسی انگلیسی
در جمهوری چک، یک شهر کوچک رکوردهای زیادی به دست می آورد. آنها رکوردهای خیلی عجیبی هستند. یکی برای مسابقه با نردبان است. دیگری برای تا کردن شال. شهر یک جشنواره برای نمایش دارد. In the Czech Republic, a small townearnsmanyrecords. They are very strange records. One is for racing withladders. Another is forfoldingscarves. The town has a festival to show off.
رئیس جشنواره از اینکه می بیند مردم می آیند خوشحال است. او می خواهد به مردم نشان دهد که زندگی در مورد انجام دادن چیزهاست. آن فقط در مورد اینترنت نیست. The president of the festival is happy to see people come. He wants to show people that life is about doing things. That it is not just about the Internet.

ترجمه نامه های اداری

تلفن : 09211243588 (24 ساعته)

تلفن (از ساعت 9 صبح الی 16): 05135252771

پست الکترونیک : info@barnatranslate.ir 

تلگرام گروه مترجمین برنا تلگرام: telegram.me/bornatranslate

          سایر نرم افزارهای اجتماعی : 09211243588

اینستا گرام گروه مترجمین برنا  اینستاگرام: instagram.com/Bornatranslate.ir

 فیسبوک: facebook.com/bornatranslate

 سامانه پیامکی: 30007003243588

   اطلاعات حساب:  8057-8927-3376-6104    فرزاد مالکی

پرداخت آنلاین