ترجمه فوری و ارزان

اخبار ساده انگلیسی

فارسی انگلیسی
این اخبار از بالی است. چهار مرد به زندان می روند. آن ها اهل بالی نیستند. آنها اهل استرالیا، بلغارستان، هند و مالزی هستند. آنها برای پول شویی، مواد مخدر و مهاجرت غیر قانونی به زندان می روند. This news is from Bali. Four men go to prison. They are not from Bali. They are from Australia, Bulgaria, India and Malaysia. They go to prison because ofmoney laundering, drugs and illegal immigration.
آنها از زندان فرار می کنند. آنها از داخل یک سوراخ در دیوار فرار می کنند. Theyescapefrom the prison. They escape through aholein a wall.
زندانی ها معمولا در اندونزی فرار می کنند. زندانی های زیادی در زندان های آنجا هستند. Prisoners often escape in Indonesia. There are too many prisoners in the prisons there.
 

 

لینک های مفید

 

تلفن : 09211243588 (24 ساعته)

تلفن (از ساعت 9 صبح الی 16): 05135252771

پست الکترونیک : info@barnatranslate.ir 

تلگرام گروه مترجمین برنا تلگرام: telegram.me/bornatranslate

          سایر نرم افزارهای اجتماعی : 09211243588

اینستا گرام گروه مترجمین برنا  اینستاگرام: instagram.com/Bornatranslate.ir

 فیسبوک: facebook.com/bornatranslate

 سامانه پیامکی: 30007003243588

   اطلاعات حساب:  8057-8927-3376-6104    فرزاد مالکی

پرداخت آنلاین