ترجمه فوری و ارزان

اخبار ساده انگلیسی

فارسی انگلیسی
این اخبار از بالی است. چهار مرد به زندان می روند. آن ها اهل بالی نیستند. آنها اهل استرالیا، بلغارستان، هند و مالزی هستند. آنها برای پول شویی، مواد مخدر و مهاجرت غیر قانونی به زندان می روند. This news is from Bali. Four men go to prison. They are not from Bali. They are from Australia, Bulgaria, India and Malaysia. They go to prison because ofmoney laundering, drugs and illegal immigration.
آنها از زندان فرار می کنند. آنها از داخل یک سوراخ در دیوار فرار می کنند. Theyescapefrom the prison. They escape through aholein a wall.
زندانی ها معمولا در اندونزی فرار می کنند. زندانی های زیادی در زندان های آنجا هستند. Prisoners often escape in Indonesia. There are too many prisoners in the prisons there.
 

 

لینک های مفید

 

 

  logo-samandehi