ترجمه زیرنویس فیلم

اخبار ساده انگلیسی

فارسی انگلیسی
یک کامیون بزرگ در جاده است. آن سنگ حمل می کند. ناگهان، راننده کامیون مسیرش را عوض می کند. ما نمی دانیم چرا. A big truck is in the road. It carries rocks.Suddenly, the truck driver changes direction. We do not know why.
کامیون، یک اتوبوس و دو امبولانس با هم برخورد می کنند. اتوبوس از وسط می شکند و آتش می گیرد. سیزده نفر در اتوبوس می میرند. در مجموع بیست و یک نفر می میرند. The truck, a bus, and two ambulancescollide. The bus breaks in half and catches fire. Thirteen people on the bus die. Twenty-one people die in total.

تلفن : 09211243588 (24 ساعته)

تلفن (از ساعت 9 صبح الی 16): 05135252771

پست الکترونیک : info@barnatranslate.ir 

تلگرام گروه مترجمین برنا تلگرام: telegram.me/bornatranslate

          سایر نرم افزارهای اجتماعی : 09211243588

اینستا گرام گروه مترجمین برنا  اینستاگرام: instagram.com/Bornatranslate.ir

 فیسبوک: facebook.com/bornatranslate

 سامانه پیامکی: 30007003243588

   اطلاعات حساب:  8057-8927-3376-6104    فرزاد مالکی

پرداخت آنلاین