ترجمه صوتی

اخبار ساده انگلیسی

فارسی انگلیسی
این اخبار در مورد یک کشاورز است. او اهل کانزاس، ایالات متحده است. او از گاو اثر هنری می سازد. This news is about a farmer. He is from Kansas, USA. Hecreatescow art.
کشاورز در یک کامیون غذا رسانی است. کامیون غذا برای گاوها حمل می کند. او در مزرعه رانندگی می کند و غذا را روی زمین می گذارد. او باید غذا را در محل درست بگذارد. The farmer is in afeed truck. This truck carries food for cows. He drives in a field and puts the food on the ground. He must put the food in the right place.
بعداف گاوها می آیند. آنها می خواهند غذا را بخورند. یک هواپیمای بدون سرنشین از آنها فیلم می گیرد. آنها در ویدئو کوچک و سیاه هستند. باهم، آنها مثل یک شکلک لبخند هستند.🙂 Later, the cows come. They want to eat the food. Adronefilms them. They are small and black in the video. Together, they look like a big smiley face!

برای ثبت سفارش خود به لینک زیر مراجعه نمایید. 

 

  logo-samandehi