ترجمه فیلم

اخبار انگلیسی – Baby Giraffe in Texas

اخبار ساده انگلیسی

فارسی انگلیسی
این اخبار از یک باغ وحش است. باغ وحش در تگزاس است. یک زرافه آنجا به دنیا می آید. او یک پسر است. او 1.8 متر قد دارد. او 84 کیلوگرم وزن دارد. او هنوز اسمی ندارد. This news is from a zoo. The zoo is in Texas. A giraffe is born there. It is a boy. He is 1.8 metres tall. He is 84 kilograms heavy. He does not have a name yet.
وقتی او بزرگ شود، او 5.5 متر قد خواهد داشت. او 1360 کیلوگرم وزن خواهد داشت. باغ وحش یک محل نمایش جدید در سال بعد باز می کند. او و بقیه زرافه ها به آنجا می روند. When he grows up, hewillbe 5.5 metres tall. He willweigh1,360 kilograms. The zoo will open a newexhibitnext year. He and other giraffes will go there.


برای ثبت سفارش خود به لینک زیر مراجعه نمایید. 

 

  logo-samandehi