نرخ ترجمه سال 97

1.

up

بالا / جلو

2.

so

پس / چنین

3.

out

بیرون / خارج

4.

just

فقط / تنها

5.

now

اکنون / حالا

6.

how

چگونگی / چگونه

7.

then

سپس / بعد از

8.

more

بیشتر

9.

also

همچنین / نیز

10.

here

اینجا

11.

well

به خوبی

12.

only

فقط / صرفا

13.

very

بسیار / خیلی

14.

even

حتی

15.

back

عقب / به عقب

16.

there

آنجا / در آنجا

17.

down

پایین

18.

still

هنوز

19.

in

به

20.

as

مانند / چنانکه

21.

to

به

22.

when

وقتی که / کی

23.

never

هرگز

24.

really

واقعا / به راستی

25.

most

بیشتر از همه / بیشتر

26.

on

در / هنواره

27.

why

چرا / برای چه

28.

about

تقریبا / پیرامون / نزدیک

29.

over

در بالا / بالا

30.

again

دوباره

31.

where

کجا / جایی که

32.

right

سمت راست / به درستی

33.

off

دور / جدا

34.

always

همیشه / هنواره

35.

today

امروز

36.

all

همه

37.

far

دور / بسیار

38.

long

برای مدت طولانی

39.

away

دور / دور از / بیرون

40.

yet

هنوز

41.

often

اغلب

42.

ever

همیشه / هنواره

43.

however

به هر حال / ضمنا

44.

almost

تقریبا

45.

later

بعدا

46.

much

خیلی / زیاد

47.

once

یکبار / یک مرتبه

48.

least

کمترین

49.

ago

پیش / قبل

50.

together

با هم

51.

around

دور / پیرامون

52.

already

قبلا / پیش از این

53.

enough

به اندازه کافی

54.

both

هردو

55.

maybe

شاید

56.

actually

در حقیقت / واقعا

57.

probably

احتمالا

58.

home

به سمت خانه / به خانه

59.

of course

البته

60.

perhaps

شاید

61.

little

اندک / قدری

62.

else

دیگر / جز این

63.

sometimes

گاهی / بعضی اوقات

64.

finally

بالاخره / در نهایت

65.

less

کمتر

66.

better

بطور بهتر

67.

early

در ابتدا / در اوایل

68.

especially

به ویژه / به خصوص

69.

either

هم

70.

quite

تماما / کامل

71.

simply

به سادگی

72.

nearly

تقریبا / تا حدی

73.

soon

بزودی

74.

certainly

قطعا

75.

quickly

سریعا / به سرعت

76.

no

ابدا / خیر / هیچ

77.

recently

اخیرا / به تازگی

78.

before

پیشتر / قبل

79.

usually

معمولا

80.

thus

بدین ترتیب

81.

exactly

کاملا

82.

hard

به سختی

83.

particularly

به خصوص

84.

pretty

تا حدی

85.

forward

جلو / به جلو

86.

ok

به خوبی / به درستی

87.

clearly

به وضوح

88.

indeed

در واقع

89.

rather

نسبتا / ترجیحا

90.

that

به آن شکل / به آن صورت

91.

tonight

امشب

92.

close

نزدیک / به نزدیکی

93.

suddenly

ناگهان

94.

best

بهترین

95.

instead

به جای / در عوض

96.

ahead

پیش / در پیش

97.

fast

به سرعت

98.

alone

به تنهایی

99.

eventually

در نهایت / سرانجام

100.

directly

مستقیما


لینک های مفید

logo-samandehi

ترجمه تخصصی, ترجمه فوری, ترجمه دانشجویی, ترجمه تخصصی انگلیسی به فارسی, ترجمه تخصصی فارسی به انگلیسی, ترجمه تخصصی چکیده پایان نامه, ترجمه کتاب, ترجمه مقاله انگلیسی, ترجمه ارزان, ترجمه تخصصی برق, ترجمه تخصصی شیمی, ترجمه تخصصی کامپیوتر, ترجمه تخصصی مدیریت, ترجمه تخصصی مکانیک, ترجمه تخصصی عمران, ترجمه تخصصی روانشناسی, ترجمه تخصصی مهندسی شیمی, ترجمه تخصصی مهندسی مواد, ترجمه تخصصی صنایع, ترجمه تخصصی کشاورزی, ترجمه تخصصی ریاضی, ترجمه تخصصی فیزیک, ترجمه تخصصی پزشکی,  ترجمه تخصصی اقتصاد, ترجمه تخصصی آمار,ترجمه فوری برق, ترجمه فوری شیمی, ترجمه فوری کامپیوتر, ترجمه فوری مدیریت, ترجمه فوری مکانیک, ترجمه فوری عمران, ترجمه فوری روانشناسی, ترجمه فوری مهندسی شیمی, ترجمه فوری مهندسی مواد, ترجمه فوری صنایع, ترجمه فوری کشاورزی, ترجمه فوری ریاضی, ترجمه فوری فیزیک, ترجمه فوری پزشکی, ترجمه فوری آمار, ترجمه فوری اقتصاد, ترجمه فوری آمار, سایت ترجمه تخصصی, سایت ترجمه آنلاین, سایت ترجمه, ترجمه در گرگان, ترجمه در تهران, ترجمه درشیراز, ترجمه در رشت, ترجمه در مشهد, ترجمه در اصفهان, ترجمه در سمنان, ترجمه در تبریز, ترجمه در ارومیه, ترجمه در ساری, ترجمه در اهواز, ترجمه انگلیسی به فارسی برق, ترجمه انگلیسی به فارسی شیمی, ترجمه انگلیسی به فارسی کامپیوتر, ترجمه انگلیسی به فارسی مدیریت, ترجمه انگلیسی به فارسی مکانیک, ترجمه انگلیسی به فارسی عمران, ترجمه انگلیسی به فارسی روانشناسی, ترجمه انگلیسی به فارسی مهندسی شیمی, ترجمه انگلیسی به فارسی مهندسی مواد, ترجمه انگلیسی به فارسی صنایع, ترجمه انگلیسی به فارسی کشاورزی, ترجمه انگلیسی به فارسی ریاضی, ترجمه انگلیسی به فارسی فیزیک, ترجمه انگلیسی به فارسی پزشکی,  ترجمه انگلیسی به فارسی اقتصاد, ترجمه انگلیسی به فارسی آمار