تعرفه ترجمه هر صفحه

انگلیسی

فارسی

time

زمان / وقت

year

سال

people

مردم

way

راه / روش

day

روز

man

مرد

thing

چیز

woman

زن

life

زندگی

child

بچه

world

جهان

school

مدرسه

state

کشور / ایالت / دولت

family

خانواده

student

دانش آموز / دانشجو

group

گروه

country

کشور / سرزمین / ییلاق

problem

مشکل

hand

دست

place

محل / مکان

case

مورد / پرونده / محفظه

week

هفته

company

شرکت

system

سیستم

program

برنامه

question

سوال

work

کار

government

دولت

number

عدد

night

شب

point

نقطه / نکته / منظور

home

خانه

water

آب

room

اتاق

mother

مادر

area

ناحیه / منطقه

money

پول

story

داستان

fact

واقعیت

month

ماه

lot

قطعه / قرعه

right

درست

study

مطالعه / بررسی / تحصیل

book

کتاب

eye

چشم

job

شغل

word

کلمه

business

تجارت / کسب و کار

issue

موضوع / نسخه

side

سمت / طرف

kind

نوع / گونه

head

سر / راس

house

خانه

service

خدمت / وظیفه

friend

دوست

father

پدر

power

قدرت / برق

hour

ساعت

game

بازی

line

خط / صف

end

پایان

member

عضو

law

قانون

car

خودرو / ماشین

city

شهر

community

اجتماع / انجمن

name

نام

president

رئیس جمهور / رئیس

team

تیم

minute

دقیقه

idea

ایده

kid

بچه

body

بدن / تن

information

اطلاعات

back

پشت / کمر

parent

والد

face

صورت

others

دیگران

level

سطح

office

دفتر

door

در

health

تندرستی / سلامتی

person

شخص

art

هنر

war

جنگ

history

تاریخ

party

مهمانی / حزب سیاسی

result

نتیجه

change

تغییر دادن

morning

صبح

reason

دلیل

research

تحقیق

girl

دختر

moment

لحظه

air

هوا

teacher

معلم / مدرس

force

زور / نیرو

education

تحصیل

 

http://www.bornatranslate.ir

ترجمه فوری و ارزان در گروه مترجمین برنا

logo-samandehi

ترجمه تخصصی, ترجمه فوری, ترجمه دانشجویی, ترجمه تخصصی انگلیسی به فارسی, ترجمه تخصصی فارسی به انگلیسی, ترجمه تخصصی چکیده پایان نامه, ترجمه کتاب, ترجمه مقاله انگلیسی, ترجمه ارزان, ترجمه تخصصی برق, ترجمه تخصصی شیمی, ترجمه تخصصی کامپیوتر, ترجمه تخصصی مدیریت, ترجمه تخصصی مکانیک, ترجمه تخصصی عمران, ترجمه تخصصی روانشناسی, ترجمه تخصصی مهندسی شیمی, ترجمه تخصصی مهندسی مواد, ترجمه تخصصی صنایع, ترجمه تخصصی کشاورزی, ترجمه تخصصی ریاضی, ترجمه تخصصی فیزیک, ترجمه تخصصی پزشکی,  ترجمه تخصصی اقتصاد, ترجمه تخصصی آمار,ترجمه فوری برق, ترجمه فوری شیمی, ترجمه فوری کامپیوتر, ترجمه فوری مدیریت, ترجمه فوری مکانیک, ترجمه فوری عمران, ترجمه فوری روانشناسی, ترجمه فوری مهندسی شیمی, ترجمه فوری مهندسی مواد, ترجمه فوری صنایع, ترجمه فوری کشاورزی, ترجمه فوری ریاضی, ترجمه فوری فیزیک, ترجمه فوری پزشکی, ترجمه فوری آمار, ترجمه فوری اقتصاد, ترجمه فوری آمار, سایت ترجمه تخصصی, سایت ترجمه آنلاین, سایت ترجمه, ترجمه در گرگان, ترجمه در تهران, ترجمه درشیراز, ترجمه در رشت, ترجمه در مشهد, ترجمه در اصفهان, ترجمه در سمنان, ترجمه در تبریز, ترجمه در ارومیه, ترجمه در ساری, ترجمه در اهواز, ترجمه انگلیسی به فارسی برق, ترجمه انگلیسی به فارسی شیمی, ترجمه انگلیسی به فارسی کامپیوتر, ترجمه انگلیسی به فارسی مدیریت, ترجمه انگلیسی به فارسی مکانیک, ترجمه انگلیسی به فارسی عمران, ترجمه انگلیسی به فارسی روانشناسی, ترجمه انگلیسی به فارسی مهندسی شیمی, ترجمه انگلیسی به فارسی مهندسی مواد, ترجمه انگلیسی به فارسی صنایع, ترجمه انگلیسی به فارسی کشاورزی, ترجمه انگلیسی به فارسی ریاضی, ترجمه انگلیسی به فارسی فیزیک, ترجمه انگلیسی به فارسی پزشکی,  ترجمه انگلیسی به فارسی اقتصاد, ترجمه انگلیسی به فارسی آمار