ترجمه در مشهد

کمی در مورد روزهای هفته در زبان انگلیسی

هفته تقریبا در تمام کشورهای جهان ساختار مشابهی دارد. در بیشتر کشورهای اروپایی هفته از روز دوشنبه (Monday) شروع می شود و یکشنبه (Sunday) آخرین روز هفته است. البته در برخی فرهنگ ها یکشنبه را اولین روز هفته می دانند. بسیاری از کشورهای اروپایی دارای دو روز تعطیل هستند. در زبان انگلیسی وقتی به آخر هفته (Weekend) اشاره می شود، عموما منظور روزهای تعطیل آخر هفته است که می تواند یک روز (یکشنبه) یا دو روز (شنبه و یکشنبه) باشد.

اسامی روزهای هفته در زبان انگلیسی از تقدیم رومی گرفته شده اند. این اسامی در شکل قدیمیشان به نام خدایان و سیاراتی اشاره می کردند.

انگلیسی

فارسی

انگلیسی

فارسی

what day is it?

امروز چند شنبه است؟

every Monday

/on Mondays

هر دوشنبه / دوشنبه ها

what day is it today?

امروز چند شنبه است؟

every Tuesday

/on Tuesdays

هر سه شنبه / سه شنبه ها

Monday

دوشنبه

every Wednesday

/on Wednesdays

هر چهارشنبه / چهارشنبه ها

Tuesday

سه شنبه

every Thursday

/on Thursdays

هر پنج شنبه / پنج شنبه ها

Wednesday

چهار شنبه

every Friday

/on Fridays

هر جمعه / جمعه ها

Thursday

پنج شنبه

every Saturday

/on Saturdays

هر شنبه / شنبه ها

Friday

جمعه

every Sunday

/on Sundays

هر یکشنبه / یکشنبه ها

Saturday

شنبه

a week tomorrow

یک هفته دیگر از فردا

Sunday

یکشنبه

a week tomorrowa

یک هفته دیگر از سه شنبه

لینک های مفید

تلفن : 09211243588 (24 ساعته)

تلفن (از ساعت 9 صبح الی 16): 05135252771

پست الکترونیک : info@barnatranslate.ir 

تلگرام گروه مترجمین برنا تلگرام: telegram.me/bornatranslate

          سایر نرم افزارهای اجتماعی : 09211243588

اینستا گرام گروه مترجمین برنا  اینستاگرام: instagram.com/Bornatranslate.ir

 فیسبوک: facebook.com/bornatranslate

 سامانه پیامکی: 30007003243588

   اطلاعات حساب:  8057-8927-3376-6104    فرزاد مالکی

پرداخت آنلاین