ترجمه دانشجویی

انگلیسی فارسی انگلیسی فارسی
sun خورشید raindrop قطره باران
sunshine نور آفتاب snowflake دانه برف
rain باران hailstone دانه تگرگ
snow برف to melt آب شدن / ذوب شدن
hail تگرگ to freeze یخ زدن / منجمد شدن
drizzle باران ریز to thaw گرم شدن / آب شدن
sleet برف و باران to snow برف باریدن
shower باران تند to rain باران باریدن
mist مه رقیق to hail تگرگ باریدن
fog مه غلیظ weather forecast پیشبینی هوا
cloud ابر rainfall بارش باران
rainbow رنگین کمان temperature دمای هوا
wind باد humidity رطوبت هوا
breeze نسیم thermometer دما سنج
strong winds باد شدید high pressure فشار بالا
thunder تندر low pressure فشار پایین
lightning رعد و برق barometer فشار سنج
storm تندباد degree درجه
thunderstorm طوفان و رعد و برق Celsius سلسیوس / سانتیگراد
gale باد شدید Fahrenheit فارنهایت
tornado گردباد climate آب و هوای اقلیمی
hurricane طوفان climate change تغییر آب و هوایی
flood سیل global warming گرم شدن کره زمین
frost یخ بندان windy بادی
ice یخ cloudy ابری
drought خشکسالی foggy با مه غلیظ
heat wave موج گرما misty با مه رقیق
rainy بارانی icy یخبندان / سرد
fine هوای خوب frosty یخبندان / بسیار سرد
dull هوای ابری stormy طوفانی
overcast هوای ابری hot گرم
humid مرطوب cold سرد
dry خشک chilly کمی سرد
wet بارانی sunny آفتابی

لینک های مفید

logo-samandehi

ترجمه تخصصی, ترجمه فوری, ترجمه دانشجویی, ترجمه تخصصی انگلیسی به فارسی, ترجمه تخصصی فارسی به انگلیسی, ترجمه تخصصی چکیده پایان نامه, ترجمه کتاب, ترجمه مقاله انگلیسی, ترجمه ارزان, ترجمه تخصصی برق, ترجمه تخصصی شیمی, ترجمه تخصصی کامپیوتر, ترجمه تخصصی مدیریت, ترجمه تخصصی مکانیک, ترجمه تخصصی عمران, ترجمه تخصصی روانشناسی, ترجمه تخصصی مهندسی شیمی, ترجمه تخصصی مهندسی مواد, ترجمه تخصصی صنایع, ترجمه تخصصی کشاورزی, ترجمه تخصصی ریاضی, ترجمه تخصصی فیزیک, ترجمه تخصصی پزشکی,  ترجمه تخصصی اقتصاد, ترجمه تخصصی آمار,ترجمه فوری برق, ترجمه فوری شیمی, ترجمه فوری کامپیوتر, ترجمه فوری مدیریت, ترجمه فوری مکانیک, ترجمه فوری عمران, ترجمه فوری روانشناسی, ترجمه فوری مهندسی شیمی, ترجمه فوری مهندسی مواد, ترجمه فوری صنایع, ترجمه فوری کشاورزی, ترجمه فوری ریاضی, ترجمه فوری فیزیک, ترجمه فوری پزشکی, ترجمه فوری آمار, ترجمه فوری اقتصاد, ترجمه فوری آمار, سایت ترجمه تخصصی, سایت ترجمه آنلاین, سایت ترجمه, ترجمه در گرگان, ترجمه در تهران, ترجمه درشیراز, ترجمه در رشت, ترجمه در مشهد, ترجمه در اصفهان, ترجمه در سمنان, ترجمه در تبریز, ترجمه در ارومیه, ترجمه در ساری, ترجمه در اهواز, ترجمه انگلیسی به فارسی برق, ترجمه انگلیسی به فارسی شیمی, ترجمه انگلیسی به فارسی کامپیوتر, ترجمه انگلیسی به فارسی مدیریت, ترجمه انگلیسی به فارسی مکانیک, ترجمه انگلیسی به فارسی عمران, ترجمه انگلیسی به فارسی روانشناسی, ترجمه انگلیسی به فارسی مهندسی شیمی, ترجمه انگلیسی به فارسی مهندسی مواد, ترجمه انگلیسی به فارسی صنایع, ترجمه انگلیسی به فارسی کشاورزی, ترجمه انگلیسی به فارسی ریاضی, ترجمه انگلیسی به فارسی فیزیک, ترجمه انگلیسی به فارسی پزشکی,  ترجمه انگلیسی به فارسی اقتصاد, ترجمه انگلیسی به فارسی آمار