ترجمه ارزان

صدای /ɑː/

صدای /ɑː/ شکلی بسیار مشابه به صدای “آ” در فارسی است. این صدا شکل بلند از صدای /ɑ/ است. این صدا معمولا به وسیله حرف “A” تولید می شود. به مثال های زیر توجه کنید:

 father : /ˈfɑː.ðə(ɹ)/

 palm : /pɑːm/

صدای /a/

صدای /a/ در زبان انگلیسی هیچ معادلی در فارسی ندارد. این صدا چیزی بین صدای /ɑ/ (آ کوتاه) و /æ/ (فتحه) است. بیشتر فارسی زبانان این صدا را به اشتباه مانند صدای “فتحه” تلفظ می کنند. صدای /a/ در همه روش های آوانگاری انگلیسی استفاده نمی شود، در برخی موارد ممکن است به صورت کلی از صدای /æ/ به جای آن استفاده شود. صدای /a/ معمولا توسط حرف “A” ایجاد می شود.

صدای /:ɛ/

صدای /ɛ:/ شکل بلند از صدای /ɛ/ در زبان انگلیسی است و مشابهی در زبان فارسی ندارد. نزدیک ترین معادل این صداها در فارسی صدای کسره است. برای ساختن این صداها دهان خود را به شکل صدای ”  َ ” باز کنید اما سعی کنید صدای ” -ِ ” یا کسره را تلفظ کنید. (این صدا تا حد زیادی به صدای کسره /e/ نزدیک است پس اگر در ابتدا نتوانستید آن را دقیق بسازید زیاد نگران نباشید) این صدا در لهجه بریتانیایی معمولا جایی استفاده می شود که پس از صدای /ɛ/حرف “R” داریم در این صورت “R” تلفظ نمی شود و به جای آن صدای /ɛ/ به شکل بلند یعنی /ɛ:/ تلفظ می شود. به مثال های زیر توجه کنید:

 fur : /fɜː(ɹ)/

 bird : /bɜːd/

صدای /:i/

صدای /i:/ شکل بلند از صدای /i/ است که معادل صدای حرف “ای” در زبان فارسی است. این صدا در لهجه بریتانیایی معمولا به وسیله ترکیب حروف “EE” یا “EA” و ترکیبات مشابه ایجاد می شود. به مثال های زیر توجه کنید:

 ease : /iːz/

 see : /siː/

صدای /:ɔ/

صدای /ɔ:/ شکل بلند از صدای /ɔ/ است. در لهجه بریتانیایی معمولا زمانی که صدای /ɔ/ پیش از یک حرف با تلفظ رقیق قرار می گیرد (مثلا حروف R یا W) آن حرف تلفظ نمی شود و به جای آن از صدای /ɔ:/ استفاده می شود (در برخی لهجه های خاصتر از بریتانیایی ممکن است از صدای /o:/ یا ضمه بلند برای همین جایگاه استفاده شود). به مثال های زیر توجه کنید:

 law : /lɔː/

 caught : /kɔːt/

 horse : /hɔː(r)s/

گروه مترجمین برنا
Borna Translation Group

logo-samandehi

ترجمه تخصصی, ترجمه فوری, ترجمه دانشجویی, ترجمه تخصصی انگلیسی به فارسی, ترجمه تخصصی فارسی به انگلیسی, ترجمه تخصصی چکیده پایان نامه, ترجمه کتاب, ترجمه مقاله انگلیسی, ترجمه ارزان, ترجمه تخصصی برق, ترجمه تخصصی شیمی, ترجمه تخصصی کامپیوتر, ترجمه تخصصی مدیریت, ترجمه تخصصی مکانیک, ترجمه تخصصی عمران, ترجمه تخصصی روانشناسی, ترجمه تخصصی مهندسی شیمی, ترجمه تخصصی مهندسی مواد, ترجمه تخصصی صنایع, ترجمه تخصصی کشاورزی, ترجمه تخصصی ریاضی, ترجمه تخصصی فیزیک, ترجمه تخصصی پزشکی,  ترجمه تخصصی اقتصاد, ترجمه تخصصی آمار,ترجمه فوری برق, ترجمه فوری شیمی, ترجمه فوری کامپیوتر, ترجمه فوری مدیریت, ترجمه فوری مکانیک, ترجمه فوری عمران, ترجمه فوری روانشناسی, ترجمه فوری مهندسی شیمی, ترجمه فوری مهندسی مواد, ترجمه فوری صنایع, ترجمه فوری کشاورزی, ترجمه فوری ریاضی, ترجمه فوری فیزیک, ترجمه فوری پزشکی, ترجمه فوری آمار, ترجمه فوری اقتصاد, ترجمه فوری آمار, سایت ترجمه تخصصی, سایت ترجمه آنلاین, سایت ترجمه, ترجمه در گرگان, ترجمه در تهران, ترجمه درشیراز, ترجمه در رشت, ترجمه در مشهد, ترجمه در اصفهان, ترجمه در سمنان, ترجمه در تبریز, ترجمه در ارومیه, ترجمه در ساری, ترجمه در اهواز, ترجمه انگلیسی به فارسی برق, ترجمه انگلیسی به فارسی شیمی, ترجمه انگلیسی به فارسی کامپیوتر, ترجمه انگلیسی به فارسی مدیریت, ترجمه انگلیسی به فارسی مکانیک, ترجمه انگلیسی به فارسی عمران, ترجمه انگلیسی به فارسی روانشناسی, ترجمه انگلیسی به فارسی مهندسی شیمی, ترجمه انگلیسی به فارسی مهندسی مواد, ترجمه انگلیسی به فارسی صنایع, ترجمه انگلیسی به فارسی کشاورزی, ترجمه انگلیسی به فارسی ریاضی, ترجمه انگلیسی به فارسی فیزیک, ترجمه انگلیسی به فارسی پزشکی,  ترجمه انگلیسی به فارسی اقتصاد, ترجمه انگلیسی به فارسی آمار