fake rolex
صدای /ɑː/

صدای /ɑː/ شکلی بسیار مشابه به صدای “آ” در فارسی است. این صدا شکل بلند از صدای /ɑ/ است. این صدا معمولا به وسیله حرف “A” تولید می شود. به مثال های زیر توجه کنید:

 father : /ˈfɑː.ðə(ɹ)/

 palm : /pɑːm/

صدای /a/

صدای /a/ در زبان انگلیسی هیچ معادلی در فارسی ندارد. این صدا چیزی بین صدای /ɑ/ (آ کوتاه) و /æ/ (فتحه) است. بیشتر فارسی زبانان این صدا را به اشتباه مانند صدای “فتحه” تلفظ می کنند. صدای /a/ در همه روش های آوانگاری انگلیسی استفاده نمی شود، در برخی موارد ممکن است به صورت کلی از صدای /æ/ به جای آن استفاده شود. صدای /a/ معمولا توسط حرف “A” ایجاد می شود.

صدای /:ɛ/

صدای /ɛ:/ شکل بلند از صدای /ɛ/ در زبان انگلیسی است و مشابهی در زبان فارسی ندارد. نزدیک ترین معادل این صداها در فارسی صدای کسره است. برای ساختن این صداها دهان خود را به شکل صدای ”  َ ” باز کنید اما سعی کنید صدای ” -ِ ” یا کسره را تلفظ کنید. (این صدا تا حد زیادی به صدای کسره /e/ نزدیک است پس اگر در ابتدا نتوانستید آن را دقیق بسازید زیاد نگران نباشید) این صدا در لهجه بریتانیایی معمولا جایی استفاده می شود که پس از صدای /ɛ/حرف “R” داریم در این صورت “R” تلفظ نمی شود و به جای آن صدای /ɛ/ به شکل بلند یعنی /ɛ:/ تلفظ می شود. به مثال های زیر توجه کنید:

 fur : /fɜː(ɹ)/

 bird : /bɜːd/

صدای /:i/

صدای /i:/ شکل بلند از صدای /i/ است که معادل صدای حرف “ای” در زبان فارسی است. این صدا در لهجه بریتانیایی معمولا به وسیله ترکیب حروف “EE” یا “EA” و ترکیبات مشابه ایجاد می شود. به مثال های زیر توجه کنید:

 ease : /iːz/

 see : /siː/

صدای /:ɔ/

صدای /ɔ:/ شکل بلند از صدای /ɔ/ است. در لهجه بریتانیایی معمولا زمانی که صدای /ɔ/ پیش از یک حرف با تلفظ رقیق قرار می گیرد (مثلا حروف R یا W) آن حرف تلفظ نمی شود و به جای آن از صدای /ɔ:/ استفاده می شود (در برخی لهجه های خاصتر از بریتانیایی ممکن است از صدای /o:/ یا ضمه بلند برای همین جایگاه استفاده شود). به مثال های زیر توجه کنید:

 law : /lɔː/

 caught : /kɔːt/

 horse : /hɔː(r)s/

گروه مترجمین برنا
Borna Translation Group

اطلاعات تماس

تلفن : 09371413001 - 09211243588 (24 ساعته)

تلفن (از ساعت 9 صبح الی 16): 05135252771

پست الکترونیک : info@barnatranslate.ir 

 اینستاگرام: instagram.com/Bornatranslate.ir

  فیسبوک: facebook.com/bornatranslate

  سامانه پیامکی: 30007003243588

 اطلاعات حساب:  8057-8927-3376-6104    فرزاد مالکی

پرداخت آنلاین  

 

primewire