ترجمه فارسی به انگلیسی

صداهای ترکیبی در دو لهجه بریتانیایی و آمریکایی نسبتا شبیه هستند و البته درک ساختار آنها خیلی پیچیده نیست پس به صورت مختصری به آنها می پردازیم. توجه داشته باشید که در فارسی ما خیلی کم از صداهای ترکیبی استفاده می کنیم. در تلفظ این صداها سعی کنید از یک صدا به سمت دیگری حرکت کنید و آنها را به صورت دو صدای جدا از هم تلفظ نکنید.

صدای /eɪ/

به مثال زیر توجه کنید:

 day : /deɪ/

 pain : /peɪn/

صدای /əʊ/

صدای /əʊ/ معمولا یک صدا در لهجه بریتانیایی. در بیشتر موارد در لهجه امریکایی به جای این ترکیب صدا از /oʊ/ استفاده می کنند. به مثال های زیر توجه کنید (مثال ها با لهجه بریتانیایی است):

 no : /nəʊ/

 go : /ɡəʊ/

 hope : /həʊp/

صدای /aɪ/

به مثال زیر توجه کنید:

 five : /faɪv/

صدای /ɔɪ/

به مثال زیر توجه کنید:

 boy : /bɔɪ/

صدای /oʊ/

صدای /oʊ/ معمولا یک صدا در لهجه آمریکایی. در بیشتر موارد در لهجه بریتانیایی به جای این ترکیب صدا از /əʊ/ استفاده می کنند.

 boat : /boʊt/

 road : /roʊd/

برنا ترجمه

فرایند سفارش ترجمه انگلیسی به فارسی یا فارسی به انگلیسی بسیار ساده و سریع می باشد. برای ارسال سفارش ترجمه می توانید از صفحه سفارش ترجمه اقدام نمایید یا فایلتان را مستقیم به آدرس ایمیل گروه مترجمین برنا  ارسال نمایید.

 

  logo-samandehi