معاون سازمان ثبت احوال چندی پیش از اقدام تازه این سازمان درباره تبدیل کارت هوشمند ملی به کارت عابر بانک خبر داد. اتفاقی که قرار است با همکاری بانک ملی ایران صورت گیرد.

سیف الله ابوترابی همچنین خبر داده اولین محموله کارت تولید داخل توسط چاپخانه دولتی صادر شده و در حال حاضر در حال تراشه گذاری آنها هستند.

وی با اشاره با اینکه ۱۰ میلیون نفر کارت هوشمند ندارند، گفت: افرادی که تا کنون ثبت نام کرده اند نگران نباشند اما از چند ماه قبل نیز اعلام و ظرفیت را فراهم کردیم که پیش ثبت نام را انجام دهند و تا پایان سال ثبت نام را انجام دهند و در اواسط فروردین به بعد واگذاری کارتها را آغاز خواهیم کرد.

در ادامه به شرایط دریافت کارت هوشمند ملی اشاره کوتاهی می‌کنیم.

اما چه کسانی واجد شرایط کارت هوشمند ملی هستند؟

کلیه اتباع ایرانی بالای ۱۵ سال تمام که دارای شناسنامه معتبر عکس دار هستند. در سامانه درخواست های جدید شهروندانی که کارت هوشمند ملی دارند، بررسی نمی شود. افرادی که با ورود به محدوده سنی ۱۵ سال تمام، واجد شرایط دریافت کارت ملی می شوند. شهروندانی که کارت ملی نمونه سابق خود را بین سالهای ۱۳۸۰ تا ۱۳۸۹ دریافت کرده و یا آنرا مفقود نموده‌اند.

چه مدارکی برای دریافت کارت هوشمند ملی نیاز است؟

الف- همراه داشتن شناسنامه عکس دار معتبر و خوانا.
ب- همراه داشتن شماره ملی، کدپستی و نشانی محل سکونت.
ج- آمادگی جهت اخذ تصویر چهره و اسکن اثر انگشت.

کارت هوشمند چه قدر هزینه دارد؟

الف- هزینه صدور کارت هوشمند ملی مبلغ ۲۰۰٫۰۰۰ ریال است که به یکی از دو شکل زیر دریافت می شود.
ب- هنگام ثبت نام در همین سایت بصورت الکترونیکی با استفاده از کارت بانکی متصل به شبکه شتاب.
ج- حداکثر کارمزد تکمیل ثبت نام مبلغ ۹۰٫۰۰۰ ریال می باشد که هنگام تکمیل ثبت نام توسط دفتر تکمیل ثبت نام به شکل نقدی، دریافت می گردد.
د- کارمزد تحویل کارت هوشمند ملی مبلغ ۲۰٫۰۰۰ ریال می باشد که هنگام تحویل کارت توسط دفتر تکمیل ثبت نام به شکل نقدی، دریافت می گردد.

فرآیند ثبت نام

فرآیند دریافت کارت هوشمند ملی به این صورت است که باید در ابتدا به سایت کارت هوشمند ملی مراجعه کرد. سایتی که البته تا هنگام مراجعه خبرنگار ما هنوز در دسترس قرار نگرفته بود. بعد از ثبت نام اینترنتی باید به دفاتر پیشخوان مراجعه کرد و در نهایت هم کارت را فعال کرد. این فرآیند البته به گفته سایت سازمان ثبت احوال بیشتر از دو ماه فرصت دریافت کنندگان را نمی‌گیرد.