✅1- پوشش مقالات: 
📍در برخی بررسی ها پوشش کلی Scopus را ۲۰ درصد بیشتر از ISI اعلام کرده اند.
📍 بررسی های دیگر نشان می دهند که تفاوت های پوشش دهی این دو نمایه، تفاوت های موضوعی هستند، مثلاً در حوزه هنر، اجتماعی و انسانی از نظر محتوا و هدف ISI برتری نسبی را از آن خود کرده، اما در همین موضوعات بر اساس شاخص های مدیریت و اعتبار پدید آوردندگان مقاله و یا اثر خاص، Scopus برتری دارد. 
📍اما آنچه مسلم است Scopus به مقالاتی که پیش از آغاز به کارش چاپ شده اند (۱۹۹۵)، دسترسی ندارد.

✅۲- سهولت دسترسی و به روز بودن: 📍سیستم در این مورد Scopus بر ISI پیشی گرفته است. البته در این زمینه خرده ای که بر Scopus گرفته می شود، هزینه های اشتراک و بازیابی مقاله است.

✅۳- سیستم اعتبارسنجی:
📍در محاسبه شاخص SJR کیفیت ارجاعات، ارجاع به خود، مدت زمان، آنالیز نوع و تعداد مقالات را در نظر گرفته می شود. 
📍از مهم ترین نقدهای وارده به شاخص IF می توان به «عدم لحاظ کیفیت ارجاع»،
شامل شدن ارجاع به خود» و «آنالیز تنها نشریات انگلیسی زبان» - اشاره کرد.