در تاریخ 26 تیرماه 1397 (به وقت ژاپن)، دولت ژاپن اسامی دریافت کنندگان تقدیرنامه وزیر امور خارجه برای سال 2018 میلادی را اعلام نمود. در میان 205 فرد و 49 گروه، خانم شهره گلپریان، ریاست شرکت "اسمال تاک" نیز موفق به دریافت تقدیرنامه وزیر امور خارجه شده اند.  
خانم گلپریان با صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و شبکه "NHK" ژاپن به عنوان مترجم همکاری داشته و سابقه فعالیت در مشاغل بسیاری از جمله به عنوان استادیار  و هماهنگ كننده روابط بين الملل دانشكده سينما دانشگاه هنر توكيو را دارد. وی در ارتقای مبادلات فرهنگی میان ایران و ژاپن سهم داشته است.
در زمان تصدی ایشان به عنوان مترجم در صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران طی سالهای 1989 تا 1992 میلادی، وی فیلم ها و مجموعه های تلویزیونی بسیاری، از جمله "از سرزمین های شمالی" را به مخاطبین ایرانی معرفی نموده است. 
علاوه بر این، وی شرکت "اسمال تاک" را در سال 1999 میلادی بنیان گذاشته و بواسطه پروژه های گوناگونی از جمله تولید فیلم های مشترک میان ایران و ژاپن و فعالیت های ترجمه ای، در ترویج روابط فرهنگی میان دو کشور سهم داشته است. فیلم های مشترک ایرانی-ژاپنی از جمله "فرش باد" که از جمله فیلم هایی است که ایشان یکی از تهیه کنندگان آن بوده است، در ژاپن بسیار مورد تحسین قرار گرفته و توجه مخاطبین ژاپنی را جلب کرده است.
سفارت ژاپن در ایران برای ایشان توفیق روزافزون در فعالیت های آتی، علی الخصوص در ارتقای روابط فرهنگی و هنری را آرزومند است. 

اعلام برنامه های بنياد ژاپن (2020 – 2019(:
بنیاد ژاپن یک نهاد فرهنگی نیمه دولتی است که  دست اندرکار برنامه های تبادلات فرهنگی کشور ژاپن با سایر کـــــشورها است. این نهاد برنامه های متعدد فرهنگی در شاخه های مختلف علوم انسانی از جمله کمک به ترجمه و نشر کتاب، آمـــــوزش زبان ژاپنی، برگزاری دوره های فلوشیپ و غـــــیره  را ارائه می نمــــاید.
برنامه هاي بنياد ژاپن برای دوره (2020 – 2019(:
مرکز اطلاع رسانی و فرهنگی سفارت ژاپن احتراماً به اطلاع می رساند که بنیاد فرهنگی ژاپن برنامه های جدید خود را جهت استفاده متقاضیان در سایت بنیاد ژاپن به آدرس : 
http://www.jpf.go.jp/e/program/index.html
قرار داده است.
متقاضیان محترم می توانند برنامه مورد نظر خود را با مراجعه به سایت بــــنیاد ژاپـــن پرینت نموده و فرمهای تکــمیل شده را همراه با مدارک درخواستی لغایت مهلت های اعلام شده در برگه های توضیحات هر برنامه، ضمن هماهنگی قبلی با مرکز اطلاع رسانی و فرهنگی سفارت ژاپن از طریق شماره تلفن 22660710 (داخلی 142)، به مرکز اطلاع رسانی و فرهنگی سفارت ژاپن تحویل نمایند.
- مهلت دریافت مدارک 12 آذر 1397 (3 دسامبر 2018) ساعت 12:00 می¬باشد. (بجز برنامه پشتیبانی از ترجمه و انتشار در ژاپن. مهلت دریافت مدارک 29 آبان 1397 (20 نوامبر 2018) ساعت 12:00 می باشد.).
- فرم درخواست می¬بایست نهایتاً تا 12 آذر 1397 (3 دسامبر 2018) به سفارت ژاپن در ایران تحویل گردد.
اعلام برنامه های بنياد ژاپن (2020 – 2019(:
بنیاد ژاپن یک نهاد فرهنگی نیمه دولتی است که  دست اندرکار برنامه های تبادلات فرهنگی کشور ژاپن با سایر کـــــشورها است. این نهاد برنامه های متعدد فرهنگی در شاخه های مختلف علوم انسانی از جمله کمک به ترجمه و نشر کتاب، آمـــــوزش زبان ژاپنی، برگزاری دوره های فلوشیپ و غـــــیره  را ارائه می نمــــاید.
برنامه هاي بنياد ژاپن برای دوره (2020 – 2019(:
مرکز اطلاع رسانی و فرهنگی سفارت ژاپن احتراماً به اطلاع می رساند که بنیاد فرهنگی ژاپن برنامه های جدید خود را جهت استفاده متقاضیان در سایت بنیاد ژاپن به آدرس : 
http://www.jpf.go.jp/e/program/index.html
قرار داده است.
متقاضیان محترم می توانند برنامه مورد نظر خود را با مراجعه به سایت بــــنیاد ژاپـــن پرینت نموده و فرمهای تکــمیل شده را همراه با مدارک درخواستی لغایت مهلت های اعلام شده در برگه های توضیحات هر برنامه، ضمن هماهنگی قبلی با مرکز اطلاع رسانی و فرهنگی سفارت ژاپن از طریق شماره تلفن 22660710 (داخلی 142)، به مرکز اطلاع رسانی و فرهنگی سفارت ژاپن تحویل نمایند.
- مهلت دریافت مدارک 12 آذر 1397 (3 دسامبر 2018) ساعت 12:00 می¬باشد. (بجز برنامه پشتیبانی از ترجمه و انتشار در ژاپن. مهلت دریافت مدارک 29 آبان 1397 (20 نوامبر 2018) ساعت 12:00 می باشد.).
- فرم درخواست می¬بایست نهایتاً تا 12 آذر 1397 (3 دسامبر 2018) به سفارت ژاپن در ایران تحویل گردد.اعلام برنامه های بنياد ژاپن (2020 – 2019(:
بنیاد ژاپن یک نهاد فرهنگی نیمه دولتی است که  دست اندرکار برنامه های تبادلات فرهنگی کشور ژاپن با سایر کـــــشورها است. این نهاد برنامه های متعدد فرهنگی در شاخه های مختلف علوم انسانی از جمله کمک به ترجمه و نشر کتاب، آمـــــوزش زبان ژاپنی، برگزاری دوره های فلوشیپ و غـــــیره  را ارائه می نمــــاید.
برنامه هاي بنياد ژاپن برای دوره (2020 – 2019(:
مرکز اطلاع رسانی و فرهنگی سفارت ژاپن احتراماً به اطلاع می رساند که بنیاد فرهنگی ژاپن برنامه های جدید خود را جهت استفاده متقاضیان در سایت بنیاد ژاپن به آدرس : 
http://www.jpf.go.jp/e/program/index.html
قرار داده است.
متقاضیان محترم می توانند برنامه مورد نظر خود را با مراجعه به سایت بــــنیاد ژاپـــن پرینت نموده و فرمهای تکــمیل شده را همراه با مدارک درخواستی لغایت مهلت های اعلام شده در برگه های توضیحات هر برنامه، ضمن هماهنگی قبلی با مرکز اطلاع رسانی و فرهنگی سفارت ژاپن از طریق شماره تلفن 22660710 (داخلی 142)، به مرکز اطلاع رسانی و فرهنگی سفارت ژاپن تحویل نمایند.
- مهلت دریافت مدارک 12 آذر 1397 (3 دسامبر 2018) ساعت 12:00 می¬باشد. (بجز برنامه پشتیبانی از ترجمه و انتشار در ژاپن. مهلت دریافت مدارک 29 آبان 1397 (20 نوامبر 2018) ساعت 12:00 می باشد.).
- فرم درخواست می¬بایست نهایتاً تا 12 آذر 1397 (3 دسامبر 2018) به سفارت ژاپن در ایران تحویل گردد.اعلام برنامه های بنياد ژاپن (2020 – 2019(:
بنیاد ژاپن یک نهاد فرهنگی نیمه دولتی است که  دست اندرکار برنامه های تبادلات فرهنگی کشور ژاپن با سایر کـــــشورها است. این نهاد برنامه های متعدد فرهنگی در شاخه های مختلف علوم انسانی از جمله کمک به ترجمه و نشر کتاب، آمـــــوزش زبان ژاپنی، برگزاری دوره های فلوشیپ و غـــــیره  را ارائه می نمــــاید.
برنامه هاي بنياد ژاپن برای دوره (2020 – 2019(:
مرکز اطلاع رسانی و فرهنگی سفارت ژاپن احتراماً به اطلاع می رساند که بنیاد فرهنگی ژاپن برنامه های جدید خود را جهت استفاده متقاضیان در سایت بنیاد ژاپن به آدرس : 
http://www.jpf.go.jp/e/program/index.html
قرار داده است.
متقاضیان محترم می توانند برنامه مورد نظر خود را با مراجعه به سایت بــــنیاد ژاپـــن پرینت نموده و فرمهای تکــمیل شده را همراه با مدارک درخواستی لغایت مهلت های اعلام شده در برگه های توضیحات هر برنامه، ضمن هماهنگی قبلی با مرکز اطلاع رسانی و فرهنگی سفارت ژاپن از طریق شماره تلفن 22660710 (داخلی 142)، به مرکز اطلاع رسانی و فرهنگی سفارت ژاپن تحویل نمایند.
- مهلت دریافت مدارک 12 آذر 1397 (3 دسامبر 2018) ساعت 12:00 می¬باشد. (بجز برنامه پشتیبانی از ترجمه و انتشار در ژاپن. مهلت دریافت مدارک 29 آبان 1397 (20 نوامبر 2018) ساعت 12:00 می باشد.).
- فرم درخواست می¬بایست نهایتاً تا 12 آذر 1397 (3 دسامبر 2018) به سفارت ژاپن در ایران تحویل گردد.اعلام برنامه های بنياد ژاپن (2020 – 2019(:
بنیاد ژاپن یک نهاد فرهنگی نیمه دولتی است که  دست اندرکار برنامه های تبادلات فرهنگی کشور ژاپن با سایر کـــــشورها است. این نهاد برنامه های متعدد فرهنگی در شاخه های مختلف علوم انسانی از جمله کمک به ترجمه و نشر کتاب، آمـــــوزش زبان ژاپنی، برگزاری دوره های فلوشیپ و غـــــیره  را ارائه می نمــــاید.
برنامه هاي بنياد ژاپن برای دوره (2020 – 2019(:
مرکز اطلاع رسانی و فرهنگی سفارت ژاپن احتراماً به اطلاع می رساند که بنیاد فرهنگی ژاپن برنامه های جدید خود را جهت استفاده متقاضیان در سایت بنیاد ژاپن به آدرس : 
http://www.jpf.go.jp/e/program/index.html
قرار داده است.
متقاضیان محترم می توانند برنامه مورد نظر خود را با مراجعه به سایت بــــنیاد ژاپـــن پرینت نموده و فرمهای تکــمیل شده را همراه با مدارک درخواستی لغایت مهلت های اعلام شده در برگه های توضیحات هر برنامه، ضمن هماهنگی قبلی با مرکز اطلاع رسانی و فرهنگی سفارت ژاپن از طریق شماره تلفن 22660710 (داخلی 142)، به مرکز اطلاع رسانی و فرهنگی سفارت ژاپن تحویل نمایند.
- مهلت دریافت مدارک 12 آذر 1397 (3 دسامبر 2018) ساعت 12:00 می¬باشد. (بجز برنامه پشتیبانی از ترجمه و انتشار در ژاپن. مهلت دریافت مدارک 29 آبان 1397 (20 نوامبر 2018) ساعت 12:00 می باشد.).
- فرم درخواست می¬بایست نهایتاً تا 12 آذر 1397 (3 دسامبر 2018) به سفارت ژاپن در ایران تحویل گردد.اعلام برنامه های بنياد ژاپن (2020 – 2019(:
بنیاد ژاپن یک نهاد فرهنگی نیمه دولتی است که  دست اندرکار برنامه های تبادلات فرهنگی کشور ژاپن با سایر کـــــشورها است. این نهاد برنامه های متعدد فرهنگی در شاخه های مختلف علوم انسانی از جمله کمک به ترجمه و نشر کتاب، آمـــــوزش زبان ژاپنی، برگزاری دوره های فلوشیپ و غـــــیره  را ارائه می نمــــاید.
برنامه هاي بنياد ژاپن برای دوره (2020 – 2019(:
مرکز اطلاع رسانی و فرهنگی سفارت ژاپن احتراماً به اطلاع می رساند که بنیاد فرهنگی ژاپن برنامه های جدید خود را جهت استفاده متقاضیان در سایت بنیاد ژاپن به آدرس : 
http://www.jpf.go.jp/e/program/index.html
قرار داده است.
متقاضیان محترم می توانند برنامه مورد نظر خود را با مراجعه به سایت بــــنیاد ژاپـــن پرینت نموده و فرمهای تکــمیل شده را همراه با مدارک درخواستی لغایت مهلت های اعلام شده در برگه های توضیحات هر برنامه، ضمن هماهنگی قبلی با مرکز اطلاع رسانی و فرهنگی سفارت ژاپن از طریق شماره تلفن 22660710 (داخلی 142)، به مرکز اطلاع رسانی و فرهنگی سفارت ژاپن تحویل نمایند.
- مهلت دریافت مدارک 12 آذر 1397 (3 دسامبر 2018) ساعت 12:00 می¬باشد. (بجز برنامه پشتیبانی از ترجمه و انتشار در ژاپن. مهلت دریافت مدارک 29 آبان 1397 (20 نوامبر 2018) ساعت 12:00 می باشد.).
- فرم درخواست می¬بایست نهایتاً تا 12 آذر 1397 (3 دسامبر 2018) به سفارت ژاپن در ایران تحویل گردد.اعلام برنامه های بنياد ژاپن (2020 – 2019(:
بنیاد ژاپن یک نهاد فرهنگی نیمه دولتی است که  دست اندرکار برنامه های تبادلات فرهنگی کشور ژاپن با سایر کـــــشورها است. این نهاد برنامه های متعدد فرهنگی در شاخه های مختلف علوم انسانی از جمله کمک به ترجمه و نشر کتاب، آمـــــوزش زبان ژاپنی، برگزاری دوره های فلوشیپ و غـــــیره  را ارائه می نمــــاید.
برنامه هاي بنياد ژاپن برای دوره (2020 – 2019(:
مرکز اطلاع رسانی و فرهنگی سفارت ژاپن احتراماً به اطلاع می رساند که بنیاد فرهنگی ژاپن برنامه های جدید خود را جهت استفاده متقاضیان در سایت بنیاد ژاپن به آدرس : 
http://www.jpf.go.jp/e/program/index.html
قرار داده است.
متقاضیان محترم می توانند برنامه مورد نظر خود را با مراجعه به سایت بــــنیاد ژاپـــن پرینت نموده و فرمهای تکــمیل شده را همراه با مدارک درخواستی لغایت مهلت های اعلام شده در برگه های توضیحات هر برنامه، ضمن هماهنگی قبلی با مرکز اطلاع رسانی و فرهنگی سفارت ژاپن از طریق شماره تلفن 22660710 (داخلی 142)، به مرکز اطلاع رسانی و فرهنگی سفارت ژاپن تحویل نمایند.
- مهلت دریافت مدارک 12 آذر 1397 (3 دسامبر 2018) ساعت 12:00 می¬باشد. (بجز برنامه پشتیبانی از ترجمه و انتشار در ژاپن. مهلت دریافت مدارک 29 آبان 1397 (20 نوامبر 2018) ساعت 12:00 می باشد.).
- فرم درخواست می¬بایست نهایتاً تا 12 آذر 1397 (3 دسامبر 2018) به سفارت ژاپن در ایران تحویل گردد.اعلام برنامه های بنياد ژاپن (2020 – 2019(:
بنیاد ژاپن یک نهاد فرهنگی نیمه دولتی است که  دست اندرکار برنامه های تبادلات فرهنگی کشور ژاپن با سایر کـــــشورها است. این نهاد برنامه های متعدد فرهنگی در شاخه های مختلف علوم انسانی از جمله کمک به ترجمه و نشر کتاب، آمـــــوزش زبان ژاپنی، برگزاری دوره های فلوشیپ و غـــــیره  را ارائه می نمــــاید.
برنامه هاي بنياد ژاپن برای دوره (2020 – 2019(:
مرکز اطلاع رسانی و فرهنگی سفارت ژاپن احتراماً به اطلاع می رساند که بنیاد فرهنگی ژاپن برنامه های جدید خود را جهت استفاده متقاضیان در سایت بنیاد ژاپن به آدرس : 
http://www.jpf.go.jp/e/program/index.html
قرار داده است.
متقاضیان محترم می توانند برنامه مورد نظر خود را با مراجعه به سایت بــــنیاد ژاپـــن پرینت نموده و فرمهای تکــمیل شده را همراه با مدارک درخواستی لغایت مهلت های اعلام شده در برگه های توضیحات هر برنامه، ضمن هماهنگی قبلی با مرکز اطلاع رسانی و فرهنگی سفارت ژاپن از طریق شماره تلفن 22660710 (داخلی 142)، به مرکز اطلاع رسانی و فرهنگی سفارت ژاپن تحویل نمایند.
- مهلت دریافت مدارک 12 آذر 1397 (3 دسامبر 2018) ساعت 12:00 می¬باشد. (بجز برنامه پشتیبانی از ترجمه و انتشار در ژاپن. مهلت دریافت مدارک 29 آبان 1397 (20 نوامبر 2018) ساعت 12:00 می باشد.).
- فرم درخواست می¬بایست نهایتاً تا 12 آذر 1397 (3 دسامبر 2018) به سفارت ژاپن در ایران تحویل گردد.اعلام برنامه های بنياد ژاپن (2020 – 2019(:
بنیاد ژاپن یک نهاد فرهنگی نیمه دولتی است که  دست اندرکار برنامه های تبادلات فرهنگی کشور ژاپن با سایر کـــــشورها است. این نهاد برنامه های متعدد فرهنگی در شاخه های مختلف علوم انسانی از جمله کمک به ترجمه و نشر کتاب، آمـــــوزش زبان ژاپنی، برگزاری دوره های فلوشیپ و غـــــیره  را ارائه می نمــــاید.
برنامه هاي بنياد ژاپن برای دوره (2020 – 2019(:
مرکز اطلاع رسانی و فرهنگی سفارت ژاپن احتراماً به اطلاع می رساند که بنیاد فرهنگی ژاپن برنامه های جدید خود را جهت استفاده متقاضیان در سایت بنیاد ژاپن به آدرس : 
http://www.jpf.go.jp/e/program/index.html
قرار داده است.
متقاضیان محترم می توانند برنامه مورد نظر خود را با مراجعه به سایت بــــنیاد ژاپـــن پرینت نموده و فرمهای تکــمیل شده را همراه با مدارک درخواستی لغایت مهلت های اعلام شده در برگه های توضیحات هر برنامه، ضمن هماهنگی قبلی با مرکز اطلاع رسانی و فرهنگی سفارت ژاپن از طریق شماره تلفن 22660710 (داخلی 142)، به مرکز اطلاع رسانی و فرهنگی سفارت ژاپن تحویل نمایند.
- مهلت دریافت مدارک 12 آذر 1397 (3 دسامبر 2018) ساعت 12:00 می¬باشد. (بجز برنامه پشتیبانی از ترجمه و انتشار در ژاپن. مهلت دریافت مدارک 29 آبان 1397 (20 نوامبر 2018) ساعت 12:00 می باشد.).
- فرم درخواست می¬بایست نهایتاً تا 12 آذر 1397 (3 دسامبر 2018) به سفارت ژاپن در ایران تحویل گردد.اعلام برنامه های بنياد ژاپن (2020 – 2019(:
بنیاد ژاپن یک نهاد فرهنگی نیمه دولتی است که  دست اندرکار برنامه های تبادلات فرهنگی کشور ژاپن با سایر کـــــشورها است. این نهاد برنامه های متعدد فرهنگی در شاخه های مختلف علوم انسانی از جمله کمک به ترجمه و نشر کتاب، آمـــــوزش زبان ژاپنی، برگزاری دوره های فلوشیپ و غـــــیره  را ارائه می نمــــاید.
برنامه هاي بنياد ژاپن برای دوره (2020 – 2019(:
مرکز اطلاع رسانی و فرهنگی سفارت ژاپن احتراماً به اطلاع می رساند که بنیاد فرهنگی ژاپن برنامه های جدید خود را جهت استفاده متقاضیان در سایت بنیاد ژاپن به آدرس : 
http://www.jpf.go.jp/e/program/index.html
قرار داده است.
متقاضیان محترم می توانند برنامه مورد نظر خود را با مراجعه به سایت بــــنیاد ژاپـــن پرینت نموده و فرمهای تکــمیل شده را همراه با مدارک درخواستی لغایت مهلت های اعلام شده در برگه های توضیحات هر برنامه، ضمن هماهنگی قبلی با مرکز اطلاع رسانی و فرهنگی سفارت ژاپن از طریق شماره تلفن 22660710 (داخلی 142)، به مرکز اطلاع رسانی و فرهنگی سفارت ژاپن تحویل نمایند.
- مهلت دریافت مدارک 12 آذر 1397 (3 دسامبر 2018) ساعت 12:00 می¬باشد. (بجز برنامه پشتیبانی از ترجمه و انتشار در ژاپن. مهلت دریافت مدارک 29 آبان 1397 (20 نوامبر 2018) ساعت 12:00 می باشد.).
- فرم درخواست می¬بایست نهایتاً تا 12 آذر 1397 (3 دسامبر 2018) به سفارت ژاپن در ایران تحویل گردد.