خانم دکتر مونا بیکر اعلام کرده است که این همایش با تاکید بر نقش میان رشته ای «مطالعات ترجمه» این بار در در دوحه قطر برگزار خواهد شد. فرصت ارسال چکیده مقالات فقط تا 15 اکتبر 2018 است.