در ادامه برگزاري موفقيت‌آميز همايش‌هاي پيشين در سال‌هاي ۱۳۹۱، ۱۳۹۴ و ۱۳۹۶، گروه زبان انگليسي دانشگاه فردوسي مشهد مفتخر است همايش «ترجمه و رسانه» را همراه با چندين کارگاه کاربردي در تاريخ ۱۴ و ۱۵ ارديبهشت ۱۳۹۸ در محل دانشکده ادبيات و علوم انساني دانشگاه فردوسي مشهد برگزار نمايد. زبان‌هاي رسمي همايش فارسي و انگليسي مي‌باشد.
هدف اين همايش فراهم آوردن فضايي چندرشته‌اي براي بحث و بررسي مسائل ميان‌رشته‌اي و متنوع حوزه در حال گسترش ترجمه در بستر‌هاي مختلف انواع رسانه است.
بدين‌منظور، همايش «ترجمه و رسانه» درصدد بررسي يافته‌هاي نوين دربارة جنبه‌هاي مختلف ترجمه و رسانه از جمله تاريخ، فرآيندها، فناوري‌ها، شناخت، دريافت، کيفيت، آموزش، اقتصاد، روش‌شناسي پژوهش، اخلاق، ايدئولوژي و سياست‌هاست. در همين راستا، محورهاي اصلي همايش به شرح زيرند:
- ترجمه براي رسانه‌هاي برخط، مکتوب، راديو و تلويزيون
- دوبله، زيرنويس، بَرصدا و غيره
- محلي‌سازي بازي‌هاي ويدئويي، برنامه‌هاي نرم‌افزاري، و وبسايت‎ها
- زيرنويس براي کم‌/ناشنوايان، توصيف شفاهي و زبان اشاره
- ترجمه کاربرساخته در طرفداردوبله‌‌، طرفدارزيرنويس، تفنن‌دوبله و هکِ رام
- ارتباطات بين‌فرهنگي از طريق متون ديداري‌شنيداري
- ترجمه بين‌نشانه‌اي، اقتباس و محصولات چندرسانه‌اي
از پژوهشگران، دانشجويان و فعالان حرفه‌اي حوزه ترجمه و رسانه دعوت مي‌شود تا با ارائه يافته‌هاي پژوهشي خود در اين رويداد علمي شرکت کرده و از سخنراني‌هاي ويژه، کارگاه‌هاي آموزشي مرتبط و آشنايي و همفکري با ديگر همکاران بهره ببرند.
سايت همايش http://avt.um.ac.ir