سومین  همایش بین المللی شرق شناسی و مطالعات ایرانی با عنوان فردوسی و فرهنگ و ادب فارسی در تاریخ 24 اسفند 1397 در دپارتمان زبان فارسی دانشگاه دهلی هند  توسط  دانشگاه دهلی هند، با همکاری انجمن مطالعات فرهنگی خاورمیانه، قفقاز و آسیای مرکزی، دانشگاه دولتی هرات افغانستان و دانشگاه بین المللی امام خمینی قزوین برگزار خواهد شد.
فردوسی را می توان حافظ و نگاهدارنده فرهنگ و زبان پارسیان دانست. جایگاه او در ادبیات کشورهای متاثر از فرهنگ و زبان پارسی غیر قابل انکار است، چرا که فردوسی تنها یک شاعر نیست، او به معنای کامل خود حکیم است. بزرگترین تخصص فردوسی معماری است. معماری تمام آنچه یک تمدن فرو ریخته در حساس ترین دوره تاریخی خود بدان نیاز دارد. گفتن در باب خدمتی که فردوسی به هویت فروریخته تمدن و جامعه پارسیان و زبان آنها کرده قابل وصف در چهارچوب زمان، کتاب و همایش نیست. ما تنها به دنبال تحسین از جایگاه او نیستیم بلکه می خواهیم بدانیم چطور یک مرد توانسته تمام دانش مورد نیاز یک تمدن را در کالبد کلمات شورانگیز فرو بریزد و ملتی شکست خورده را در عالمی فراموش شده و موازی با واقعیت های پرآشوب جاری حیات خود، که خاصیتی سراسر وجد، غرور، حماسه و پیروزی دارد غرق کند.
برای فردوسی، آن حکیم قله نشین، هر چه نشست، همایش و سخنرانی برگزار شود، تنها تلاشی است برای عمیق تر شدن در اقیانوس بی کرانه فرهنگ و اندیشه اصیل پارسیان و "سومین کنفرانس بین المللی شرق شناسی با موضوع فردوسی توسی و فرهنگ و ادب پارسی که به همت دپارتمان ایرانشناسی دانشگاه دولتی صوفیه، مرکز مطالعات ایران، بالکان و اروپای مرکزی و انجمن بین المللی فرهنگ و ادب پارسی تدارک دیده شده، جایگاهی است برای تشویق همه ی پژوهشگران و دانشمندان فردوسی پژوه که همواره در تلاشند تا رسالت غواصی خود را در زبان و فرهنگ پارسی استمرار دهند و بر عمق این پهنه که همه بشریت از مواهب کرانه نشینی آن در طول حیات خود بهره برده اند بیش از پیش برخوردار شوند.
برای شناخت دقیق فردوسی باید به هویت ایرانی و اسلامی توجه کنیم و غفلت از هر یک از این دو عامل مهم شناختی کامل از این شاعر بدست نمی دهد.
به پاس جایگاهی كه فردوسی به عنوان یك حماسه پرداز بزرگ در جهان دارد و به مناسبت مراسم گرامیداشت این شاعر بزرگ ،سومین  همایش بین المللی شرق شناسی و مطالعات ایرانی به همت دانشگاه دهلی هند با همكاری موسسه سفیران فرهنگی مبین تدارك دیده شد.
در این همایش استادان دانشگاه و پژوهشگرانی از كشورهای ایران، هند مصر، افغانستان ، تاجکستان، ارمنستان،پاکستان، فرانسه، مالزی، سوریه، گرجستان، پاكستان، هندوستان، افغانستان و آمریكا حضور دارند دارای كرسی زبان فارسی در دانشگاههای دولتی هستند و تسلط به زبان فارسی و تالیفاتی در این زمینه دارند.
مقالات برگزیده طی دو روز برگزاری این همایش در قالب پنل های تخصصی توسط نویسندگان آنها قرائت می شود و مورد پرسش و پاسخ قرار می گیرد.
محورهای اصلی همایش

محور اصلی   
افکار، محیط و اندیشه فردوسی  
ساختار و محتوای شاهنامه  
ابعاد تاثیر شاهنامه بر احوال جهان  
مفاهیم اجتماعی و جایگاه های انسانی در شاهنامه  
محور ازاد

محورهای فرعی همایش

بررسی جهان بینی ملی،سیاسی، اجتماعی و فرهنگی فردوسی  افکار، محیط و اندیشه فردوسی  
محیط و شرایط حاکم بر اندیشه های فردوسی  افکار، محیط و اندیشه فردوسی  
بررسی زوایای پنهان و ناگفته های حیات فردوسی  افکار، محیط و اندیشه فردوسی  
جغرافیا، فرهنگ و نژاد در شاهنامه فردوسی  افکار، محیط و اندیشه فردوسی  
بررسی تاثیر شاهنامه بر جهان بینی ملی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی فارسی زبانان  ساختار و محتوای شاهنامه  
شاهنامه در آثار و اندیشه های غیر فارسی زبانان  ساختار و محتوای شاهنامه  
نسخه ها، تصحیح ها، شرح ها و ترجمه های شاهنامه  ساختار و محتوای شاهنامه  
تفسیرها، تاویل ها، تمثیل ها و کنایات شاهنامه  ساختار و محتوای شاهنامه  
مقایسه تطبیقی شاهنامه با دیگر آثار فاخر ادبی جهان  ساختار و محتوای شاهنامه  
تاریخ کتبی و شفاهی ایران، اقوام و ملل در شاهنامه  ابعاد تاثیر شاهنامه بر احوال جهان  
تاثیر شاهنامه بر اندیشه و اجتماع اقوام مختلف پارسی زبان  ابعاد تاثیر شاهنامه بر احوال جهان  
جایگاه فردوسی و اثر شاهنامه در ادبیات فارسی  ابعاد تاثیر شاهنامه بر احوال جهان  
شاهنامه و رشد حماسه های ملی در جهان  ابعاد تاثیر شاهنامه بر احوال جهان  
انسان محوری در شاهنامه فردوسی  مفاهیم اجتماعی و جایگاه های انسانی در شاهنامه  
جایگاه زن در شاهنامه فردوسی  مفاهیم اجتماعی و جایگاه های انسانی در شاهنامه  
اساطیر و واقعیت در شاهنامه  مفاهیم اجتماعی و جایگاه های انسانی در شاهنامه  
کلیه مطالعات مرتبط با فردوسی پژوهشی   محور ازاد   
تاریخ شروع ثبت نام در همایش   10 دی 1396 
تاریخ شروع دریافت مقاله در همایش   10 دی 1396 
آخرین مهلت ثبت نام   10 اسفند 1397 
آخرین مهلت ارسال مقاله   1 بهمن 1397 
اعلام نتایج داوری   1 اسفند 1397 
تاریخ برگزاری   24 اسفند 1397 
برگزارکننده   دانشگاه دهلی هند - دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)