تبريک جشن تولد

Happy birthday!

Best wishes / Good luck on your thirtieth (age – use an ordinal number) birthday

Many happy returns!

Birthday greetings!

 آموزش زبان انگلیسی


تبريک جشن هايي مانند ازدواح و سالگرد ازدواج

Congratulations

Best wishes / good luck on your tenth (number – use an ordinal number) anniversary!

Here's to many more happy years together (used when making a toast)

Wishing the both of you all the happiness in the world.

Wishing you every happiness on your special day.


مراسم و جشن هاي مختلف:

Merry Christmas

Happy New Year / Easter / Hanukkah / Ramadan etc

All the best for a happy New Year / Easter / Hanukkah / Ramadan etc


تبريک موفقيت هاي کاري و شغلي

Congratulations on your promotion


تبريک به خاطر ترفيع ات

All the best for your …

بهترين ها همه براي تو


I'm so proud of you

خيلي به تو افتخار ميکنم


I wish you every success in…

موفقيت بيش از پيش رو برات در ..... خواستارم


Congrats

عبارت خودمانی و غير رسمي


Excellent speech and congratulations

 سخنراني عالي بود. تبريک ميگم    

آموزش آنلاین انگلیسی