پیشرفت های تکنیکی و پدیده جهانی شدن پروسه های کاری و فرهنک همکاری را در زمینه تجارت در سراسر دنیا متحول کرده است. مفهوم کای جهانی شدن باعث سرزندگی و تحرک بیشتر کارمندان و پیچیدگی محیط های کاری شده است، بنابر این تمرکز برروی کسب مهارت زبانی و فرهنگ جهانی دو عامل عمده در روند پیشرفت کاری شما هستند. علاوه بر این کارگزاران بر روی این موضوع تاکید دارند که کارمندان در هر سطحی که هستند باید از لحاظ مهارت زبان خارجی مسلط باشند تا بتوانند با انواع مشتری ها و همکاران با زبان های مختلف ارتباط برقرار نمایند.

Baroness Coussins رئیس گروه پارلمانی انگلستان می گوید که اقتصاد انگلستان سالیانه 50 میلیارد پوند به دلیل به نتیجه نرسیدن قرار داد ها به دلیلی عدم توانایی افراد در برقراری ارتباط با یکدیگر از دست می دهد. در ادامه به چند صنعت که در آن ها یادگیری زبان و چند زبانه بودن از الزامات است اشاره میکنیم:

کارمندان شرکت های مهمانداری پذیرای مشتری هایی از سراسر دنیا می باشند. در این تجارت ها نه تنها مهارتهای زبانی مهم است بلکه در هر موقعیتی باید به بهترین حالت ممکن مشتری را راضی نگه دارند. این گونه تجارت ها بر روی نظرات مردم و مشتریان می گردد، کافی است که چند نفر در شبکه های اجتماعی نارضایتی خود را بیان کنند تا کاملا شهرت این سازمان خدشه دار شود.

کارمندانی که در صنایع بهداشتی و سلامت کار می کنند لازم است که با بیش از یک زبان خارجی آشنا باشند به این دلیل که آن ها با بیماران مختلفی با زبان ها و فرهنگ های مختلف درتماس اند و باید با آن ها ارتباط برقرار کنند تا بتوانند خدمات لازم را به آن ها ارائه دهند. تشویق و گسترش چند زبانی در این

گونه از صنایع نه تنها سلامت و امنیت را تامین می کند بلکه باعث می شود که بیماران از لحاظ روانی و فرهنگی با پزشکان و پرستاران احساس راحتی و آرامش کنند و روند درمانی آن ها به سرعت پیش برود.

خانواده هایی که برای فرصت های بهتر زندگی به کشورهای خارجی مهاجرت می کنند تیاز به موسساتی دارند که به آن ها زبان های خارجی را باد دهد پس این آموزشگاه ها باید کارمندان چند زبانی استخدام کند تا بتوانند خدمات لازم را به دانش آموزان با زبان و فرهنگ های مختلف ارائه کند.