با عرض تبریک خدمت همکار محترم خانم زهرا زمانلو برای ترجمه

کتاب غذای حلال، سلامتی پایدار.

 selena_services@yahoo.com 

زمان رونمایی کتاب:۹۷/۲/۱۰ ساعت ۱۹-۱۷ 

آدرس: پاسداران، خ ناطق نوری، میدان قبا، فرهنگسرای رسانه و شبکه های اجتماعی