برای قبولی در آزمون دکتری تمامی داوطلبان نیازمند مدرک معتبر زبان هستند. این مدارک شامل:

*آزمون تافل

*آزمون MCHE

*آزمون تولیمو

*آزمون آیلتس

آزمون تافل iBT شامل چهار بخش Reading، Listening، Speaking و Writing می باشد. در آزمون سوال مستقیمی راجع به گرامر پرسیده نمی شود ولی برای بخش های Speaking و Writing باید از ساختارهای صحیح زبانی استفاده شود و گرنه نمره کسر خواهد شد. 

منابع مهم  آزمون تافل:

1- لغات کتابهای 504، 400 کلمه و Essential Words for TOEFL

2- گرامر ساده انگلیسی
توضیح: شامل زمانهای حال ساده، استمراری ، گذشته، آینده و معادل مجهول آنها و ساختارهای شرطی می باشد که این ها تقریبا در تمام کتابهای گرامر وجود دارند.

3- آزمون های کتاب دلتا یا لانگمن
4- مهارتهای زبان کتاب (Barrons TOEFL iBT (12th Edition
5- آزمون های کتاب (Barrons TOEFL iBT (12th Edition
6- کتاب Barrons′ Writing for the TOEFL iBT
7- کتاب Cambridge Preparation for the TOEFL test
به نظرم مدت دو تا 3 ماه برای آمادگی آزمون زبان مناسب می باشد. بیش از آن می تواند باعث خستگی شده و اثر منفی داشته باشد. 

 

شهرهای برگزاری آزمون تافل:

زنجان ، تهران ، یزد ، تبریز ، اصفهان ، مازندران ، ارومیه است.