به گزارش خبرگزاری مهر، گروه فلسفه و کلام شورای بررسی متون و کتب علوم انسانی، نشستی با عنوان «ترجمه و تفکر» با سخنرانی استاد مصطفی ملکیان و با حضور تنی چند از استادان فلسفه برگزار می کند.

نشست نامبرده روز چهارشنبه چهارم بهمن از ساعت ۱۵ الی ۱۷ در سالن حکمت پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی برگزار می شود.